Z najnowszych badań Eurostatu wynika, że blisko 45% młodych Polaków mieszka z rodzicami. Wyższy od naszego wynik wypracowało sześć państw. Jednakże, współczynnik ten, w naszym kraju, z roku na rok okazuje się być coraz niższy. 

Autor: Patryk Byczek
Dodano: 01.10.2018
Udostępnij:

Ogłoszony wynik odnosi się od osób w wieku od 24 do 35 lat. 44,7% to dane za rok poprzedni, w 2016 roku wynik ten wynosił 45,5%, natomiast w roku 201545,7%. Zauważyć można zatem, że z roku na rok widoczna jest tendencja spadkowa. Najniższy do tej pory wynik odnotowano w 2005 roku, kiedy wskaźnik ten uplasował się na poziomie 36,4%.


 

Polska na szarym końcu

Polska jest siódmym państwem z najwyższym wynikiem. Przed nami pozycję zajmują jedynie:

Portugalia
Bułgaria
Włochy
Grecja
Słowacja
Chorwacja.
 

Na tle wszystkich 30 państw Starego Kontynentu biorących udział w badaniu Eurostatu, zajęliśmy 24 miejsce. Wynik ten nie jest zbyt pozytywny, natomiast cieszyć może fakt, że statystyki ulegają zmianie na lepsze.


 

Polska się buduje

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na przełomie ośmiu miesięcy bieżącego roku, w całej Polsce zaczęto budować blisko 154 500 mieszkań. Wynik ten oznacza wzrost o 7,4%, względem roku poprzedniego. W tym samym czasie do użytku oddano 114 802 mieszkania, co również oznacza wzrost względem roku 2017, tym razem o 4,3%.

Oddane mieszkania można podzielić na dwie grupy:

mieszkania deweloperskie
mieszkania od inwestorów indywidualnych.

Pierwsza grupa liczyła 68 495 lokali, natomiast druga grupa 43 531 lokali. Tutaj również zauważalny jest wzrost, o kolejno 8,1% oraz 0,2%. Dwie wskazane grupy oddały do użytkowania łącznie 97,6% lokali, z czego 59,7% to zasługa deweloperów, natomiast 37,9% to zasługa inwestorów indywidualnych.

Eurostat
 

Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, to urząd Komisji Europejskiej, powstały w 1972 roku. Siedziba instytucji znajduje się w Luksemburgu. Do zadań Eurostatu należą:

– sporządzanie prognoz oraz analiz statystycznych
– koordynowanie i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych
– konsolidowanie statystyk krajowych oraz państw członkowskich.

Zadaniem Eurostatu jest także prognozowanie i analizowanie tendencji rozwoju UE. Europejski Urząd Statystyczny składa się z:

– Terminalu Danych, który swoją siedzibę ma w Brukseli
– Biura Informacyjnego, który swoją siedzibę ma w Luksemburgu.


 

Komentarze