zadluzenia.com
zamknij

Ilu Polaków mieszka z rodzicami

Z najnowszych badań Eurostatu wynika, że blisko 45% młodych Polaków mieszka z rodzicami. Wyższy od naszego wynik wypracowało sześć państw. Jednakże, współczynnik ten, w naszym kraju, z roku na rok okazuje się być coraz niższy. 


Ogłoszony wynik odnosi się od osób w wieku od 24 do 35 lat. 44,7% to dane za rok poprzedni, w 2016 roku wynik ten wynosił 45,5%, natomiast w roku 2015 - 45,7%. Zauważyć można zatem, że z roku na rok widoczna jest tendencja spadkowa. Najniższy do tej pory wynik odnotowano w 2005 roku, kiedy wskaźnik ten uplasował się na poziomie 36,4%.


 

Polska na szarym końcu


Polska jest siódmym państwem z najwyższym wynikiem. Przed nami pozycję zajmują jedynie:

- Portugalia
- Bułgaria
- Włochy
- Grecja
- Słowacja
- Chorwacja.
 

Na tle wszystkich 30 państw Starego Kontynentu biorących udział w badaniu Eurostatu, zajęliśmy 24 miejsce. Wynik ten nie jest zbyt pozytywny, natomiast cieszyć może fakt, że statystyki ulegają zmianie na lepsze.


 

Polska się buduje


Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na przełomie ośmiu miesięcy bieżącego roku, w całej Polsce zaczęto budować blisko 154 500 mieszkań. Wynik ten oznacza wzrost o 7,4%, względem roku poprzedniego. W tym samym czasie do użytku oddano 114 802 mieszkania, co również oznacza wzrost względem roku 2017, tym razem o 4,3%.


Oddane mieszkania można podzielić na dwie grupy:

- mieszkania deweloperskie
- mieszkania od inwestorów indywidualnych.


Pierwsza grupa liczyła 68 495 lokali, natomiast druga grupa 43 531 lokali. Tutaj również zauważalny jest wzrost, o kolejno 8,1% oraz0,2%. Dwie wskazane grupy oddały do użytkowania łącznie 97,6% lokali, z czego 59,7% to zasługa deweloperów, natomiast 37,9%to zasługa inwestorów indywidualnych.Eurostat
 

Eurostat, czyli Europejski Urząd Statystyczny, to urząd Komisji Europejskiej, powstały w 1972 roku. Siedziba instytucji znajduje się w Luksemburgu. Do zadań Eurostatu należą:

- sporządzanie prognoz oraz analiz statystycznych
- koordynowanie i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych
- konsolidowanie statystyk krajowych oraz państw członkowskich.


Zadaniem Eurostatu jest także prognozowanie i analizowanie tendencji rozwoju UE. Europejski Urząd Statystyczny składa się z:

- Terminalu Danych, który swoją siedzibę ma w Brukseli
- Biura Informacyjnego, który swoją siedzibę ma w Luksemburgu.


 

Skomentuj artykuł
captcha
BRAK KOMENTARZY