Jak złożyć reklamację w banku?

Jak złożyć reklamację w banku?

author
Dorota Grycko
06 sierpnia 2023
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Wszystkie banki zobowiązane są do przestrzegania regulaminów i umów związanych ze świadczeniem usług finansowych. Zdarzają się jednak przypadki, w których banki nie wywiązują się ze swoich obowiązków w sposób przewidziany w regulaminie. Jako Klient masz prawo do wniesienia skargi lub złożenia reklamacji. Sprawdź, w jaki sposób zrobić to szybko i skutecznie.

Spis treści:

 1. Reklamacja w banku - czego może dotyczyć?
 2. Jak złożyć reklamację w banku?
 3. Co powinna zawierać reklamacja do banku?
 4. Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na reklamację od banku?
Zwiń spis treści

Reklamacja w banku - czego może dotyczyć?

Reklamacja, którą składamy w banku, może dotyczyć wszystkich usług bankowych, które zostały nam udzielone. Mogą to być niezgodności związane z umową lub informacjami przekazanymi przez bank. Problem może dotyczyć między innymi nieterminowego zaksięgowania przelewu, naliczenia zbyt dużej prowizji, czy nawet utraty części środków finansowych na koncie bankowym. Na przykład, jeśli w umowie z bankiem została określona wysokość opłat za prowadzenie rachunku bankowego, a bank pobiera wyższą opłatę, masz prawo złożyć reklamację.

Tak więc reklamacje mogą odnosić się do wszystkich usług, które nie zostały wykonane w prawidłowy sposób. W przypadku poniesienia strat finansowych i naruszenia regulaminu przez bank powinniśmy jak najszybciej rozpocząć postępowanie reklamacyjne.

Jak złożyć reklamację w banku?

W większości banków w Polsce reklamację można złożyć:

 • pisemnie lub ustnie bezpośrednio w oddziale banku,
 • za pośrednictwem infolinii,
 • za pośrednictwem serwisów bankowości elektronicznej,
 • drogą mailową lub za pomocą specjalnych formularzy online na stronie banku.
 • listownie – wysyłając pismo na adres banku.

Jeżeli postepowanie reklamacyjne dotyczy poważniejszych uchybień ze strony banku, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie osobiście wniosku reklamacyjnego bezpośrednio w oddziale banku lub wysłanie listu poleconego, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W trakcie trwania całej procedury reklamacyjnej należy archiwizować całą dokumentację (kopie wniosków reklamacyjnych wraz z pieczątkami banku).

Co powinna zawierać reklamacja do banku?

Reklamacja powinna zawierać:

 • szczegółowy opis sytuacji, która budzi Twoje zastrzeżenia (datę zdarzenia, miejsce zdarzenia itp.)
 • wskazanie nieprawidłowości oraz sprecyzowanie oczekiwań wobec nas
 • numer konta, karty płatniczej lub umowy (jeżeli to możliwe)
 • dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko i PESEL, w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę oraz REGON lub NIP),
 • aktualne dane adresowe.

Bank może zwrócić się do klienta z prośbą o złożenie dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenie dodatkowych dokumentów, jeżeli ich uzyskanie będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Jeśli klient będzie potrzebował potwierdzenia złożenia reklamacji w formie pisemnej lub w inny uzgodniony sposób, to bank wyda takie zaświadczenie. Trzeba jednak o to zawnioskować.

Choć prawo nie reguluje terminu rozpatrzenia postępowania reklamacyjnego, to większość banków najczęściej rezerwuje sobie okres 30 dni na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej otrzymania.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia naszej reklamacji przez Bank możemy wnieść odwołanie do Rzecznika Klienta danego banku lub bezpośrednio do członków zarządu. Poniżej przedstawiamy dane kontaktowe do Rzeczników Klienta największych banków w Polsce.

Co powinno znaleźć się w odpowiedzi na reklamację od banku?

W Polce obowiązuje Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym. Zgodnie z jej zapisami, w odpowiedzi na reklamację powinno się znaleźć:

 1. Uzasadnienie faktyczne i prawne (nie dotyczy przypadków, gdy reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta).
 2. Wyczerpująca informacja dotycząca stanowiska Banku odnośnie do kierowanych przez nas zastrzeżeń, ze wskazaniem odpowiednich zapisów w umowie lub wzorcu umowy.
 3. Imię i nazwisko pracownika banku, który sporządził odpowiedź na reklamację.
 4. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji – wskazanie terminu realizacji roszczenia wskazanego przez Klienta – nie dłużej niż 30 dni od sporządzenia odpowiedzi.

Pamiętaj, że gdy otrzymasz negatywną decyzję, to nie oznacza, że nie można już nic zrobić . Masz jeszcze kilka możliwości.

Na samym początku możesz odwołać się od decyzji banku i złożyć odpowiednie pismo. Jeśli procedura reklamacyjna w banku nie przyniesie oczekiwanego przez Ciebie efektu, możesz skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego albo Arbitra Bankowego, działającego przy Związku Banków Polskich. Możesz także zwrócić się o pomoc do powiatowego lub miejskiego Rzecznika Konsumenta. Ostatecznie zawsze masz prawo do pozasądowego rozstrzygania ewentualnych sporów z bankiem.

author
Dorota Grycko
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com od 2021, absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w edukacji, także finansowej, pomagając czytelnikom zrozumieć i kontrolować swoje finanse.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

krojc
krojc
2015-07-18 08:35:47

Czy ktoś może wie jakie są koszty bankowego arbitrażu konsumenckiego kiedy arbiter uzna że racja leży po stronie banku?

newOrleans
newOrleans
2015-03-18 23:40:37

nikomu nie życzę problemów z bankiem! Dochodzenie swoich praw to droga przez mękę. Milion formalności, włosy posiwiałe. Owszem, raczej sprawiedliwa oliwa wypłynie na wierzch, ale bardzo dużo trzeba się przy tym napocić... Wszystkie procedury banku (millenium w moim przypadku) są przy tym bezdusznie długie

Podobne artykuły

Kredyt online dla firm do 200 000 zł

Ciekawą ofertę kredytową dla firm przygotował Idea Bank. Przedsiębiorcy mogą otrzymać z banku nawet 200 000 zł bez konieczności odwiedzania oddziału. Kredyt dostępny jest bowiem całkowicie online.

author
Patryk Byczek
23 listopada 2013
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Polacy nie wierzą w spadek cen mieszkań

Aż 79% z nas sądzi, że za rok ceny mieszkań będą wyższe niż są obecnie. Trudno się temu dziwić, wszak na początku bieżącego roku Polacy składali wnioski średnio na 265,65 tys. złotych kredyt hipotecznego, a we wrześniu suma ta wynosiła już 278,3 tys. złotych.

author
Halszka Gronek
14 listopada 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Czy Polska powinna wchodzić do strefy Euro?

Wspólna waluta pomaga w budowaniu rzeczywistej wspólnoty międzynarodowej. Dopóki różne kraje UE mają różne waluty, przed wyjazdem musimy wymieniać pieniądze, a za przelewy walutowe, nawet do bliskich, musimy sporo płacić. Przyjęcie waluty europejskiej ma jednak zarówno plusy, jak i minusy. Postaraliśmy się zebrać je w jednym miejscu.

author
Dominika Byczek
21 lipca 2020
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.

Pożyczki bez BIK Myszków

Pożyczka bez BIK to produkt finansowy, który jest dostępny bez weryfikacji Klienta w Biurze Informacji Kredytowej. Nie oznacza to jedna, że Klienci nie będą w ogóle weryfikowani. Firmy pożyczkowe używają indywidualnych systemów, które pozwalają na szybkie sprawdzenie zdolności kredytowych potencjalnych pożyczkobiorców, a także sięgają po statystyki z Biur Informacji Gospodarczej. Tego rodzaju pożyczki dostępne są w całej Polsce, także dla mieszkańców Myszkowa i okolic.

author
Aleksandra Gościnna
09 czerwca 2022
Ekspertka finansowa, magister Uniwersytetu Gdańskiego i absolwentka studiów podyplomowych na UW. W latach 2021-2023 redaktor naczelny zadluzenia.com. Specjalistka ds. e-marketingu i promocji online.

Kupujemy najwięcej nowych mieszkań w Europie

W Europie to właśnie Polacy kupują najwięcej nowych mieszkań. Dlaczego? Najczęściej kierujemy się ich standardem, świeżością i współczesną architekturą.

author
Aneta Jankowska
30 czerwca 2018
Dziennikarka, ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Gdańskim i zdobyła doświadczenie w Radiu MORS. Posiada praktyczne doświadczenie finansowe jako właścicielka kawiarni.

Czy komornik może zająć subwencję z tarczy finansowej?

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pomoc w ramach tarczy finansowej, donoszą, że komornicy zajmują te pieniądze na poczet ich długów. Czy jednak komornik może zająć subwencję z tarczy finansowej? Sprawdzamy.

author
Dominika Byczek
31 stycznia 2022
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj