Jakie jest powietrze w kraju? Gdzie jest najczystsze, a gdzie najmniej korzystne? Polski Alarm Smogowy przeanalizował dane z ubiegłego roku, które zostały zebrane przez stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawdź, wyniki pomiarów.

Autor: Aneta Filipkowska
Dodano: 08.12.2017
Udostępnij:

Wśród miast, które charakteryzują się najgorszym powietrzem znaleźli się stali bywalcy rankingów, ale co ciekawe i miasta z Pomorza, które zwykle uchodzą za wolne od zanieczyszczeń.

Zebrane dane pochodzą ze wszystkich stacji pomiarowych w Polsce. Uwzględniają one zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 (o wielkości do 10 mikrometrów), a także rakotwórczym benzo(a)pirenem. 

Polski Alarm Smogowy podaje w swoim raporcie, że w każdym z zestawień ujęte zostały wyłącznie te miejscowości, w których znajdowała się stacja pomiarowa. To znaczy, że podobne zanieczyszczenie występować może w miastach o zbliżonym typie zabudowy i sposobie ogrzewania domów.

Pył PM10 

Zgodnie z zaleceniami, średnioroczne stężenia pyłu PM10 nie powinny przekraczać 40 mikrogramów na metr sześcienny. Wśród miast, które takie stężenie przekroczyły znajdują się: Kraków, Katowice, Warszawa, ale i przede wszystkim miejscowości średniej wielkości czy mniejsze jak śląski Godów (2 tys. mieszkańców). 

Większość najbardziej zanieczyszczonych miast leży na terenie Śląska, Małopolski i województwa łódzkiego.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl

Miasta o najniższym stężeniu średniorocznym pyłu PM10 (poza stacjami pozamiejskimi) to:

1. Gdynia – 15.4 µg/m3

2. Sopot – 16.7 µg/m3

3. Szklarska Poręba – 18.3 µg/m3

4. Słupsk – 19.2 µg/m3

5. Suwałki – 19.2 µg/m3

6. Białystok – 19.8 µg/m3

7. Ożarów – 19.9 µg/m3

8. Tczew – 20.0 µg/m3

9. Gdynia – 20.7 µg/m3

10. Szczecin – 22.2 µg/m3

Chociaż liczba dni, w których nie powinny zostać przekroczone normy jakości powietrza (średniodobowo – 50 µg/m3) nie może być w Polsce wyższa niż 35, to w rzeczywistości, liczba takich "smogowych" dni jest przekraczana w wielu miastach nad Wisłą.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl

W zestawieniu miast o najniższej liczbie dni ze stężeniem PM10 większym niż 50 µg/m3 znalazły się:

1. Białystok – 2 dni

2. Sopot, Suwałki – 3 dni

3. Gdynia – 5 dni

4. Słupsk – 6 dni

5. Gdańsk – 9 dni

6. Piwniczna – 10 dni

7. Olsztyn – 11 dni

8. Mrągowo, Szczecin – 13 dni

Poziom BAP w polskich miejscowościach od lat najwyższy w UE

Rakotwórczy benzo(a)piren (BAP) jest węglowodorem aromatycznym, który powstaje w trakcie spalania paliw stałych w niskich temperaturach. W Polsce produkują go przede wszystkim gospodarstwa domowe, korzystające z pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno. Normą jest średnioroczne stężenie – 1 ng/m3.

Niechlubnie, w polskich miejscowościach poziom BAP jest najwyższy w Unii Europejskiej. Co więcej, niektóre rekordowe miasta przekraczają ten poziom blisko 18 razy. Najwyższy dobowy poziom BAP (83,93 ng/m3) zarejestrowano w Nowej Rudzie, od 18 do 24 stycznia ubiegłego roku.

Zaskakuje również fakt, że bardzo wysoki poziom BAP odnotowano na uznawanym za czyste Pomorzu. Kościerzyna i Wejherowo przekroczyły normy o odpowiednio 1000% i 800%.

Źródło: polskialarmsmogowy.pl

Miasta o najniższym stężeniu średniorocznym BAP (poza stacjami pozamiejskimi), norma – 1 ng/m3:

1. Suwałki – 1.1 ng/m3

2. Białystok – 1.1 ng/m3

3. Olsztyn – 1.3 ng/m3

4. Koszalin – 1.5 ng/m3

5. Płock – 1.6 ng/m3

6. Warszawa – 1.7 ng/m3

7. Lublin – 1.8 ng/m3

8. Wągrowiec – 1.8 ng/m3

9. Elbląg – 1.8 ng/m3

10. Piła – 2.1 ng/m3

Komentarze