Decyzja SN w sprawie kosztów rzeczoznawcy

Decyzja SN w sprawie kosztów rzeczoznawcy

author
11 grudnia 2019

Od dziś wszyscy, którzy czują się poszkodowani z powodu niekorzystnie wycenionych szkód powstałych w wyniku kolizji bądź wypadku komunikacyjnego, mogą liczyć na preferencyjne traktowanie ze strony ubezpieczyciela. Na mocy uchwały Sądu Najwyższego ubezpieczalnia będzie zobowiązana do zwrotu kosztów usługi rzeczoznawcy, jeśli jego opinia wykaże nieuzasadnione zaniżenie wyceny.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie prasowym Rzecznika Finansowego, Sąd Najwyższy podzielił stanowisko instytucji w kwestii dzielenia kosztów usługi rzeczoznawcy w razie sporu z ubezpieczycielem. Do czasu wydania przez polski naczelny organ władzy sądowniczej wyroku w tejże sprawie prawo było niewystarczająco jasne i precyzyjne. Nowa uchwała Sądu Najwyższego uzupełnia lukę w ochronie praw osób poszkodowanych. To pierwszy krok do tego, by ubezpieczyciele zmienili surowe procedury stosowane wobec konsumentów. 

Uchwała SN – szczegóły sprawy 

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów, w uchwale z dnia 2 września 2019 r. (III CZP 99/18) podjętej na wniosek Rzecznika Finansowego, uznał prawo poszkodowanych oraz cesjonariuszy do żądania pokrywania z OC komunikacyjnego kosztów opinii rzeczoznawcy. W uzasadnieniu decyzji czytamy, że żądanie to może zostać zaspokojone, o ile opina rzeczoznawcy była niezbędna do efektywnego dochodzenia odszkodowania. Mówiąc prościej: jeśli opinia rzeczoznawcy wykaże zaniżenie odszkodowania przez ubezpieczyciela, klient powinien uzyskać zwrot kosztów.

"

Dzięki tej uchwale udało się nam uzupełnić kolejną lukę w systemie ochrony praw osób poszkodowanych. Do tej pory w razie sporu co do wysokości odszkodowania mogli oni liczyć na bezpłatne wsparcie prawników z biura Rzecznika Finansowego. Teraz łatwiej im będzie uzyskać również wsparcie rzeczoznawcy posiadającego odpowiednią wiedzę techniczną, a jej kosztami obciążyć ubezpieczyciela

– tłumaczy Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy.

Rzecznik kontra polscy ubezpieczyciele

Do tej pory, zanim Sąd Najwyższy wydał uchwałę w sprawie możliwości dochodzenia zwrotu kosztów rzeczoznawcy od ubezpieczyciela, w prawie istniała luka prawna, która znacząco uprzykrzała życie polskim konsumentom. W przypadku zgłoszeń o pomoc prawnicy Rzecznika Finansowego każdorazowo informowali o tym, jakiej argumentacji prawnej spróbować, by zwiększyć szansę na wygranie sporu. Nie byli oni jednak w stanie samodzielnie rozstrzygnąć kwestii wymagających wiedzy technicznej i samej wyceny (a więc tego, co oferują – oczywiście odpłatnie – biegli rzeczoznawcy). 

Ubezpieczeni często decydowali się zaniechać sporu, bojąc się, że nawet jeśli rzeczoznawca potwierdzi słuszność ich roszczeń, ubezpieczyciel po prost nie będzie chciał zwrócić kosztów ekspertyzy. Dziś jednak, po długo wyczekiwanej decyzji Sądu Najwyższego, obawy te zostały rozwiane. Jasnym stało się, że jeśli opinia biegłego rzeczoznawcy potwierdza błąd wyceny ze strony ubezpieczalni, to właście ubezpieczyciel zobowiązany będzie do pokrycia (zwrócenia) kosztów usługi. 

Rzecznik Finansowy zapowiada, że jego eksperci będą uważnie monitorowali wszelkie wpływające skargi dotyczące odmowy zwrócenia kosztów przez ubezpieczalnie. Jeśli obserwacje potwierdzą ignorowanie przez rynek wytycznych płynących z uchwały Sądu Najwyższego, Rzecznik Finansowy wystąpi do Komisji Nadzoru Finansowego o uzupełnienie wytycznych nadzorczych dotyczących likwidacji szkód o ten punkt. 

Jedna uchwała, wiele zastosowań

Analiza uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego wnosi do praktyki ubezpieczycieli więcej nowości aniżeli same potwierdzenie ich obowiązku do zwrotu należności za usługi rzeczoznawcy w przypadku zaniżonej wyceny własnej. Rzecznik Finansowy informuje, że uchwała mówi nie tylko o kosztach opinii związanych z wyceną samych kosztów naprawy, ale również o kosztach ekspertyzy biegłego do spraw rekonstrukcji kolizji i wypadków.

Decyzja uchwalona przez naczelny organ władzy sądowniczej w Polsce zapoczątkowuje nową praktykę na krajowym rynku ubezpieczeniowym. Od teraz ubezpieczyciele coraz częściej zmuszani bedą do pokrywania kosztów przedsądowych związanych z korzystaniem przez poszkodowanych ze wsparcia profesjonalistów. Może to być przykładowo koszt porady profesjonalnego prawnika. Podstawą zwrotu opłaty powinno być jednak stwierdzenie, że usługi specjalistów posłużyły efektywnemu dochodzeniu odszkodowania i pomogły poszkodowanemu dojść swych praw.

"

Ułatwia to poszkodowanemu prawidłowe sformułowanie roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, co jest istotne np. przy postępowaniu polubownym. Jest to niezwykle istotne również w toku postępowania sądowego. Ustalenie przez poszkodowanego wysokości roszczenia, pozwala ustalić wartość przedmiotu sporu i wysokość opłaty, co jest warunkiem skuteczności powództwa

– wyjaśnia Mateusz Kościelniak z biura Rzecznika Finansowego.

Co ciekawe, zdaniem ekspertów Rzecznika Finansowego zasady określone w uchwale w odniesieniu do szkód z OC komunikacyjnego mogą być również stosowane w sporach dotyczących innych relacji prawnych. Mowa przykładowo o możliwości dochodzenia zwrotu kosztów wynikających ze skorzystania z prywatnych opinii lekarskich. Uchwała ustanawia precedens, mogąc pomóc poszkodowanym w sprawach szkód likwidowanych (na przykład z ubezpieczenia OC rolników) czy innych polis odpowiedzialności cywilnej.


Źródła:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Sad_Najwyzszy_o_zasadach_zasady_pokrywania_kosztow_uslugi_rzeczoznawcy__23125

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Deutsche Bank w Gorzowie Wielkopolskim
Oddziały
author
27 listopada 2017

Deutsche Bank w Gorzowie Wielkopolskim

Przelewy bankowe w czasie Wielkanocy
Bez kategorii
author
09 kwietnia 2020

Przelewy bankowe w czasie Wielkanocy

mBank placówki w Sopocie
Bez kategorii
author
04 lutego 2019

mBank placówki w Sopocie

Nadchodzą złe czasy dla pośredników kredytu hipotecznego?
Bez kategorii
author
12 listopada 2019

Nadchodzą złe czasy dla pośredników kredytu hipotecznego?

Ile gotówki posiadają Polacy?
Bez kategorii
author
29 lipca 2019

Ile gotówki posiadają Polacy?