Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem z powodu koronawirusa

Zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem z powodu koronawirusa

author
Halszka Gronek
18 marca 2020

Setki tysięcy rodziców zdecydowało o pozostaniu w domu wraz z pociechami, które nie mogły udać się do szkoły z powodu epidemii koronawirusa. Rząd obiecał wsparcie w postaci dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Komu przysługuje świadczenie i jaka jest jego wysokość? Szczegóły w naszym dzisiejszym artykule.

Niestandardowa przerwa od szkoły

"

Zdecydowaliśmy się na zawieszenie zajęć, żeby najmłodsi nie byli narażeni na kontakt z dużymi skupiskami ludzi. Dlatego też chodzenie na plac zabaw, czy w miejsca, gdzie przebywają inne dzieci, nie jest dobrym pomysłem

– czytamy na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. 

Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany setkom milionów osób na całym świecie. Z przykrymi skutkami stanu zagrożenia epidemicznego zmagają się nie tylko przedsiębiorcy, których biznesy w tym trudnym dla gospodarki czasie stanęły pod znakiem zapytania, lecz także pracownicy z których część albo straciła pracę, albo został wysłana na obowiązkowy urlop, albo też zmuszona została do pozostawania w domu z niepełnoletnimi dziećmi. 

Z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 polskie szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe zostały przymusowo zamknięte. Dzieci w wieku szkolnym musiały pozostać w domach, a na pomoc z strony dziadków w tym trudnym zwłaszcza dla seniorów czasie rodzice pociech nie mogli liczyć. Z tego powodu część z nich zdecydowała się pozostać w domach. Rząd obiecał rodzicom wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego – więcej na ten temat w kolejnych sekcjach artykułu. 


 

Dodatkowy zasiłek dla rodziców 

Jak informuje Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, dzięki nowo wydanej specustawie, czyli specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa, rodzicom dzieci w wieku do lat 8 będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany z powodu zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że za czas pierwszych 14 dni przebywania na urlopie spowodowanym koniecznością opieki nad dziećmi w czasie społecznej kwarantanny i izolacji pracownikowi przysługiwać będzie zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru. Co równie  ważne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 4. specustawy

1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem […] przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.


Źródło: Dz.U.2020.0.374 tj. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Warto w tym miejscu dodać także, iż dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem przysługiwać będzie jedynie osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. W przypadku pracowników zatrudnionych na podstawę o pracę nie ma powodów do zmartwień. W przypadku zleceniobiorców wszystko zależy od tego, czy rodzic poprosił o dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Podobnie ma się sytuacja z samozatrudnionymi. Wykonawcy dzieła niestety nie mogą liczyć na wypłatę zasiłku. 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – wymiar urlopu

 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły rodzicowi, który zdecyduje się skorzystać ze zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Warto w tym miejscu dodać, iż okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (maksymalnie 14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

Rząd informuje także, iż w przypadku, gdy oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Pracownicy (rodzice) mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach wspólnego limitu 14 dni. 

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy – formalności

By uzyskać świadczenie z tytułu opieki nad dziećmi w czasie kwarantanny społecznej (dodatkowy zasiłek opiekuńczy), wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór dokumentu znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten sam wymóg dotyczy osób prowadzących działalność pozarolniczą – składają one oświadczenie w ZUS-ie.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z wypłatą specjalnego zasiłku opiekuńczego uzyskać można na specjalnej infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak czytamy w Rządowym Centrum Legislacji, instytucja wydzieli dwie dedykowane linie:

  1. „ulgi i umorzenia dla płatników składek” – tu będzie można uzyskać informacje dotyczące między innymi ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej i tym podobnych;
  2. „koronawirus – zasiłki” – na tej infolinii interesanci uzyskają informacje na temat zasiłku opiekuńczego dla opiekunów oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19 (w tym z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji). 

Koniec zasiłku – co dalej?

Niestety dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie kwarantanny społecznej wypłacany jest za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wszystko wskazuje jednak, że wstrzymanie placówek edukacyjnych zostanie wydłużone o kolejne dni, a być może tygodnie – w  taka wypadku 14 dni płatnego wolnego nie wystarczy do zapewnienia opieki nad pociechami, przy jednoczesnym utrzymaniu dochodów. 

Jeśli rząd nie znowelizuje specustawy z dnia 2 marca 2020 roku, rodzice dzieci będą mieli dwa wyjścia: albo złożyć wniosek o bezpłatny urlop, albo poprosić o możliwość przejścia na pracę zdalną, czyli pracę wykonywaną z domu. 

Praca zdalna 

W przyjętej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę specustawie znalazł się zapis dotyczący możliwość polecenia pracownikowi wykonania tak zwanej pracy zdalnej.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 3. specustawy

W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).


Źródło: Dz.U.2020.0.374 tj. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Rząd zapewnia, że przesłanki polecenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie, a w praktyce każdy pracodawca – choćby ze względu na prewencję epidemiczną – może polecić pracownikom pracę zdalną. Wynika to wprost z treści specustawy, która nie dookreśla szczegółowego sposobu interpretowania „ przeciwdziałania COVID-19”.

§

PODSTAWA PRAWNA

Art. 2 specustawy

1. Przepisy ustawy stosuje się do zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej da- lej „COVID-19”

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o „przeciwdziałaniu COVID-19” rozumie się przez to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby, o której mowa w ust. 1.


Źródło: Dz.U.2020.0.374 tj. – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Praca zdalna – co musisz wiedzieć?

Każdy, kto liczy, iż będzie mógł skorzystać z możliwości pracy zdalnej, powinien liczyć się z tym, iż decyzja o poleceniu pracy zdalnej leży wyłącznie w gestii pracodawcy. Pracownik ma prawo złożyć stosowny wniosek o umożliwienie wykonywania obowiązków służbowych w określonym czasie poza miejscem jej stałego wykonywania, ale sam wniosek nie zobowiązuje pracodawcy do przychylenia się do prośby podwładnego.

Wynagrodzenie

Warto też wiedzieć, iż po otrzymaniu zgody na pracę zdalną nasze wynagrodzenie nie powinno ulec mianie. Praca zdalna to po prostu zmiana miejsca wykonywania pracy – ale pracownik wciąż pracuje przez tyle samo czasu, dlatego też należy mu się dotychczasowe (pełne) wynagrodzenie.

Ewidencja i kontrola efektów pracy

Dokumentowanie czasu i efektów pracy zdalnej pozostaje kwestią do samodzielnego uzgodnienia między pracodawcą a pracownikiem. Specustawa nie przewiduje w tej kwestii dodatkowych i odgórnych obostrzeń. Warto też nadmienić, iż samo polecenie pracy zdalnej nie musi być wydane na piśmie, ale jak każde inne polecenie służbowe może być wydane ustanie, mailem bądź SMS-em.


Źródła:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-rodzicow
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

TB
TB
2020-03-26 12:14:36

To nie jest żaden dodatkowy zasiłek, Pracodawca pomniejsza wynagrodzenie o kwotę zasiłku i przesyła wniosek do ZUS, który wypłaca 80% tego pobranego wynagrodzenia!! to gdzie tutaj jest sens tego "dodatkowego" zasiłku????

2020-03-20 22:44:08

to jest durne siedze drugą godzine i wypełniam te dokumenty

Podobne artykuły

Alior zwolni 2600 pracowników
Wpisy
author
Aneta Jankowska
29 listopada 2016

Alior zwolni 2600 pracowników

Nagroda Global Finance dla mBanku
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
06 listopada 2019

Nagroda Global Finance dla mBanku

Ile kosztuje Netflix?
Telewizja
author
Dominika Sobieraj
28 sierpnia 2022

Ile kosztuje Netflix?

PZU w nowej kampanii – „Możesz na nas polegać”
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
21 listopada 2019

PZU w nowej kampanii – „Możesz na nas polegać”

Pożyczka konsolidacyjna w BOŚ Banku
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
20 października 2014

Pożyczka konsolidacyjna w BOŚ Banku

Pożyczki bez zaświadczeń Sierpc
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
30 września 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Sierpc

Porównaj