FPP postuluje wprowadzenie okresowych przeglądów prawa

FPP postuluje wprowadzenie okresowych przeglądów prawa

author
Halszka Gronek
19 października 2019

Co zrobić, by przy częstym uchwalaniu nowych regulacji zachować ład wśród obowiązującego prawa? Federacja Przedsiębiorców Polskich ma na to odpowiedź: wystarczy wprowadzić w życie obowiązek przeprowadzania okresowych przeglądów prawa. Postulat ten znaleźć można w projekcie siedmiu rekomendacji na rzecz dobrego prawa od FPP i CALPE.

Zdaniem ekspertów zrzeszonych w Federacji Przedsiębiorców Polskich utrzymanie skuteczności i aktualności przepisów prawa jest niemożliwe bez stałego monitorowania stanu wydanych aktów. Szybkość uchwalania ustaw stosowana w ciągu ostatnich czterech lat rządów implikuje niejako, że bez regularnego przeglądania prawa właściwie nie da się uniknąć błędów legislacyjnych (na przykład nawzajem przeczących sobie przepisów czy istnienia luk prawnych). Z tego powodu instytucja wychodzi z propozycją przeprowadzania okresowych przeglądów prawa. 

Cykliczne sprawdzanie stanu przepisów powinno być priorytetowym obowiązkiem każdego państwa prawa i każdego rządu realizującego założenia ustroju demokratycznego. Dlatego też Federacja Przedsiębiorców Polskich zawarła tego typu postulat w swym autorskim projekcie siedmiu rekomendacji na rzecz dobrego prawa. Projekt ten został dołączony do obszernego programu gospodarczego dla Polski opracowanego przez Federację i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej. 

"

Przeprowadzanie przeglądów prawa powinno zyskać zdecydowanie wyższy priorytet w działaniach każdego rządu. Stanem optymalnym byłoby przyjęcie okresowych programów przeglądu prawa w formie uchwał Rady Ministrów – wraz ze szczegółowym harmonogramem, wskazaniem osób odpowiedzialnych oraz asygnowaniem odpowiedniego budżetu. Przeglądy prawa powinny być […] traktowane jako inwestycja w otoczenie prawne, w jakim funkcjonuje społeczeństwo

 – tłumaczył Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Przeglądy powinny być wysoce szczegółowe i obowiązkowe

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Federacji Przedsiębiorców Polskich, rygory przeprowadzania okresowych przeglądów powinny być z góry określone. Eksperci FPP sugerują, że dobrym rozwiązaniem byłoby na przykład dokonywanie przeglądów prawa w dwóch formach:

 1. przeglądu prawa w określonym obszarze (niezależnie od okresu obowiązywania określonych rozwiązań)
 2. przeglądu nowych przepisów (po upływie odgórnie ustalonego czasu od ich wejścia w życie).

Skąd potrzeba przeprowadzania tak obszernych i szczegółowych przeglądów prawa? Kwestię tę tłumaczy Grzegorz Lang, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej:

"

Nie wystarczy zadeklarować dokonanie przeglądu prawa w dość ograniczonym formularzu tzw. oceny wpływu ex post. Jeżeli do tego dodać, że na przeprowadzenie ocen poświęcany jest niewystarczający czas i zasoby – to obecnie przeprowadzane przeglądy nie mogą spełnić swojej roli. […] Ramy dokonywania przeglądów obowiązującego prawa powinny być szczegółowo opracowane w formie wzorcowej dokumentacji.

Ekspert dodał również, że sprawozdania z realizacji programów powinny być obligatoryjnie publikowane – przede wszystkim po to, aby ministrowie należycie wywiązujący się z tego zadania zostali wyróżnieni, a zaniedbujący te obowiązki spotkali się ze stosownymi konsekwencjami. 

Ponadto Grzegorz Lang zaznaczył, iż instrumentem skutecznie wymuszającym na polskim rządzie regularne przeprowadzanie przeglądów prawa mogłoby być wprowadzenie zasady, że zmiana określonych rozwiązań ustawowych nie może być przeprowadzona bez uprzedniego, zapowiedzianego przeglądu prawa. Czy władza w Polsce zdecyduje się wprowadzić taką regulację? – ciężko na tę chwilę osądzić. 

Federacja na straży polskiego prawa

Jak zaznaczyliśmy na wstępnie niniejszego artykułu, propozycja przeprowadzania okresowych przeglądów obowiązujących przepisów jest częścią obszerniejszego projektu tzw. „rekomendacji na rzecz dobrego prawa”. W dokumencie tym znaleźć można wiele pomysłów regulacji, które zdaniem ekspertów Federacji Przedsiębiorców Polskich znacząco podniosłyby poziom praworządności w Polsce, zwiększając bezpieczeństwo procesu legislacyjnego. 

Pomysły na zmianę polskiego prawodawstwa opracowane przez federację Przedsiębiorców Polskich to kolejno:

 1. ograniczenie zmian prawa,
 2. kumulowanie nowelizacji w cyklach rocznych,
 3. podniesienie efektywności nowych regulacji, 
 4. prowadzenie regularnych przeglądów obowiązującego prawa (które powinny wynikać z decyzji o wysokiej randze – co najmniej uchwały Rady Ministrów),
 5. zwiększenie znaczenia oceny skutków regulacji (wzmocnienie roli koordynatora OSR w procesie stanowienia prawa), 
 6. stosowanie eksperckiej oceny projektów aktów prawnych, 
 7. stanowienie prostych i zrozumiałych aktów prawnych,
 8. stworzenie przyjaznego systemu dostępu i wyszukiwania obowiązujących regulacji,
 9. uczynienie konsultacji społecznych warunkiem legalności nowego aktu prawnego,
 10. wprowadzenie obowiązku szczegółowego uzasadniania poprawek zgłaszanych w toku procesu legislacyjnego w parlamencie i aktualizowania uzasadnień.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż autorski program gospodarczy, do którego FPP dołączyła projekt rekomendacji na rzecz dobrego prawa, stanowi jedynie propozycję adresowaną do rządu. Władza nie ma obowiązku skorzystać z pomysłów Federacji czy wprowadzić w życie regulacji postulowanych w projekcie. Niemniej jednak opinia ekspertów zrzeszonych w obu instytucjach to ważny głos dla całego społeczeństwa polskiego, a ignorowanie go świadczyć będzie jedynie na niekorzyść władzy.


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=10&id=194
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=9&id=191

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Profi Credit w Jarocinie
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
12 czerwca 2019

Profi Credit w Jarocinie

Pożyczki bez zaświadczeń Jędrzejów
Pożyczki miasta
author
Patryk Byczek
10 października 2017

Pożyczki bez zaświadczeń Jędrzejów

Kredyt hipoteczny Wejherowo
Kredyty miasta
author
Dorota Cholewicka
01 marca 2023

Kredyt hipoteczny Wejherowo

Getin Noble Bank sesje przychodzące i wychodzące
Sesje przelewów
author
Dominika Sobieraj
30 lipca 2022

Getin Noble Bank sesje przychodzące i wychodzące

Broker roku 2018 dla Domu Maklerskiego PKO BP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
02 marca 2019

Broker roku 2018 dla Domu Maklerskiego PKO BP

Chwilówki Nakło nad Notecią
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
28 stycznia 2022

Chwilówki Nakło nad Notecią

Porównaj