Z roku na rok udział składek ZUS opłaconych przez cudzoziemców w sumie wszystkich składek zwiększa się. W tym roku odnotowany został prawie dwukrotny wzrost ich wartości. Już blisko 600 tysięcy cudzoziemców płaci składki ZUS. Najliczniejszą grupę wśród nich stanowią osoby pochodzące z Ukrainy.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 15.04.2019
Udostępnij:

Z roku na rok coraz więcej osób z zagranicy decyduje się na przeprowadzkę i podjęcie pracy w Polsce. Większość z nich pracuje już na umowach o pracę i opłaca składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tej przyczyny został odnotowany dwukrotny wzrost składek ZUS opłaconych przez cudzoziemców w stosunku do roku 2018.

"

Wśród cudzoziemców płacących składki w ZUS najwięcej jest Ukraińców – 431 tysięcy i Białorusinów – 35 tysięcy. Ponad 2/3 wszystkich cudzoziemców to mężczyźni, z czego najwięcej znajduje się w przedziale wiekowym 25-29 lat. Jeżeli chodzi o kobiety to ponad 18 proc. jest w wieku 30-35 lat.

– powiedziała Gertruda Uścińska, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto dodać, że suma wszystkich ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców na koniec lutego 2019 r. wyniosła około 584 tysiące. Jest to blisko dwa razy więcej w stosunku do tego samego miesiąca roku poprzedniego.

Sprawdź, ile wyniesie średnia krajowa w 2019.

Gdzie i w jakich zawodach zatrudnia się cudzoziemców?

Najwięcej zarejestrowanych w ZUS pracowników z zagranicy jest w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Najliczniej są zatrudniani w cieplejszych miesiącach do prac sezonowych. W jakich zawodach najczęściej pracują Ukraińcy, Białorusini i pozostali cudzoziemcy w Polsce?

Segmenty rynku pracy przyjmujące największą ilość cudzoziemców to usługi administrowania i działalność wspierająca. Firmy zatrudniające osoby spoza granic Polski najczęściej zajmują się: przemysłem i przetwórstwem, sprzątaniem, ochroną i budownictwem.

Już blisko 58 proc. cudzoziemców zdecydowało się na podjęcie pracy legalnie i płacenie składek do ZUS. 3 proc. cudzoziemców prowadzi własną działalność gospodarczą, a pozostała część pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, czyli tak zwane „śmieciówki”.

Jak to wpływa na kondycję samego ZUS i całego systemu emerytalnego?

W zeszłym roku, do wszystkich funduszy prowadzonych przez ZUS wpłynęło blisko 260 mld zł, z czego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych zasiliła kwota 182 mld zł. Udział osób z zagranicy, które zdecydowały się na płacenie składek to około 5,5 mld zł, czyli blisko 3 proc.

W pierwszym kwartale roku 2019 r. suma opłaconych składek wynosi już 70 mld zł. Jest to o około 10 proc. więcej w stosunku do tego samego miesiąca roku 2018. Sytuacja FUS wygląda zatem dosyć optymistycznie.

Na przestrzeni kilku poprzednich lat można odnotować regularny i coraz gwałtowniejszy wzrost liczby cudzoziemców płacących składki ZUS. Przyjmowanie do pracy osób z zagranicy może być zatem jedną z lepszych odpowiedzi na pogarszającą się sytuację demograficzną, dzięki której przyszłość emerytur jest zagrożona.

Komentarze