Już od 20 lat amerykańska Nielsen Norman Group układa ranking najlepszych spółek pod względem wewnętrznej sieci. W tym roku ogromny sukces odniósł Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie – polski podmiot znalazł się w światowym TOP10 konkursu amerykańskich analityków.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 12.01.2020
Udostępnij:

Jak co roku już od 20 lat Nielsen Norman Group zaprezentowała swoją listę dziesięciu najlepszych na świecie platform intranetowych. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się Bank Spółdzielczy we Wschowie. Czym zasłużył sobie na sukces tamtejszy Intranet i jakie kryteria podlegały ocenie analityków?

Żeby konkurs był jak najbardziej sprawiedliwy, nie ma znaczenia wielkość poszczególnych firm. Liczy się natomiast to, by wewnętrzna platforma przedsiębiorstwa obejmowała swoim zasięgiem wszystkie jego składniki. Mowa tutaj chociażby o zespołach, narzędziach oraz osobach, które działają w ramach danej firmy.

Intranet jest bowiem niczym innym jak system wewnętrznej komunikacji w przedsiębiorstwie. W gestii twórców takiego rozwiązania leży zatem integracja wszystkich elementów przedsiębiorstwa, by stworzyć jedność. Jakie elementy Intranetu poszczególnych firm spotykały się z najwyższą oceną Nielsen Norman Group?

Sukces Intranetu Banku Spółdzielczego we Wschowie

Przy wystawianiu ocen firmom pretendującym do umieszczenia ich na liście najlepszych dziesięciu intranetów w przedsiębiorstwach, kryteria były zróżnicowane pod względem ich istotności. Warto zatem będzie zacząć od kwestii najwyżej punktowanych przez osoby zasiadające w komisji Nielsen Norman Group.

A zatem najważniejszym elementem składowym oceny wystawionej w konkursie była jasność i spójność komunikatów zawierających ważne dla pracowników spółki informacje. Chodziło o to, by wyraźna i zrozumiała wiadomość docierała do wszystkich uczestników zespołów, na przykład w celach motywacyjnych.

Co więcej, kapituła konkursu wysoko ceniła takie funkcje Intranetu, jak: ułatwianie współpracy, zwiększanie dostępu do danych oraz sprawność w zarządzaniu zadaniami i pracownikami. Ogromne znaczenie miały ponadto innowacje i promowanie kultury cyfrowej wśród pracowników.

Ostatni rodzaj kryteriów to poniekąd oznaka, że rozwiązania zastosowane w ramach danego Intranetu przyniosły sukces. Wśród nich znalazły się bowiem takie kategorie, jak poprawa wydajności pracowników, jak również upowszechnianie wiedzy na każdym poziomie hierarchii panującej w organizacji.

Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie

"

Podejmując decyzję o budowie cyfrowego miejsca pracy wiele lat temu, wierzyliśmy, że pomoże to nam usprawnić wewnętrzne procesy oraz komunikację w dynamicznie rozwijającej się organizacji. Jestem niezmiernie dumny, że intranet naszego banku zdobył na arenie międzynarodowej tak zaszczytne wyróżnienie. Jest to dla nas motywacja do wyznaczania kolejnych śmiałych celów i ich konsekwentnej realizacji

– powiedział Sebastian Nietyksza, prezes Banku Spółdzielczego we Wschowie, cytowany w komunikacie.

Owoc ciężkiej pracy analityków i ekspertów do spraw IT Banku ze Wschowy, który został nagrodzony w konkursie Nielsen Norman Group to wewnętrzna platforma komunikacji. Celem jej powstania było ułatwienie procesów zarządzania personelem spółki, jak i zadaniami, które on wykonuje,

Poza czysto komunikacyjnych funkcji Intranet Banku Spółdzielczego we Wschowie eksperci wzbogacili o liczne aplikacji i narzędzia, które ułatwiają i usprawniają pracę banku każdego dnia. Wystarczyło to by znaleźć się na prestiżowej liście wśród takich organizacji i spółek jak brytyjska Barclays czy Organizacja Narodów Zjednoczonych.


Źródła:
https://www.bswschowa.pl/top-10-na-swiecie-w-roku-2020,884.html

Komentarze