Zaraz po narodzinach dziecka konieczne jest zgłoszenie przyjścia na świat noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym celu nie musisz już wychodzić z domu - wystarczy kilka kliknięć na klawiaturze komputera. Jak to zrobić? Na te oraz na wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć poniżej.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 10.07.2018
Udostępnij:

Spis treści:
1. Informacje w pigułce.
2. Zgłoszenie narodzin dziecka – przez Internet.
3. Zgłoszenie narodzin dziecka – w urzędzie.
 

Narodziny dziecka to wspaniały dar od życia i niezwykła chwila, jaką dobrze jest się cieszyć wśród najbliższych.

Zanim jednak w pełni oddamy się celebracji życia rodzinnego, pamiętać należy o dopełnieniu wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego.

Metody na to są dwie – stacjonarna, czyli ta związana z wizytą we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego, oraz internetowa, opierająca się na platformie zaufanego profilu obywatela.

 

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Poniżej zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje dotyczące procesu zgłoszenia narodzin dziecka:
 

W pigułce:

1. Aby zgłosić narodziny dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy poczekać, aż Urząd ten otrzyma Kartę Urodzenia Dziecka.

2. Kartę Urodzenia Dziecka wystawia upoważniony do tego pracownik szpitala, w jakim na świat przyszedł dany noworodek – np. lekarz lub położna. Przekaże on ową Kartę do Urzędu najpóźniej w ciągu 3 dni od jej wystawienia.

3. Zgłoszenie narodzin dziecka w Urzędzie musi nastąpić maksymalnie 21 dni od wystawienia Karty Urodzenia Dziecka, a więc średnio do 18 dni po jej dostarczeniu do Urzędu przez pracownika szpitala.

4. Jeśli narodziny dziecka nie zostaną zgłoszone w ciągu 21 dni od wystawienia Karty Urodzenia Dziecka, kierownik Urzędu ma prawo sam zarejestrować noworodka, wypełniając dane na podstawie dostarczonej mu Karty.

5. Do zgłoszenia narodzin dziecka upoważnieni są jego matka i ojciec, o ile mają oni pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zgłoszenie narodzin dziecka może nastąpić także poprzez prawnie wskazanego pełnomocnika.

7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się także stacjonarne (w Urzędzie) zgłoszenie narodzin dziecka przez ustawowego przedstawiciela lub opiekuna matki noworodka – gdy na przykład matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych.

8. Usługa zgłoszenia narodzin dziecka możliwa jest do wykonania stacjonarnie (we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego), lub elektronicznie.

9. Zgłoszenie narodzin dziecka jest w pełni bezpłatne.

 

 

ZGŁOSZENIE NARODZIN DZIECKA – PRZEZ INTERNET

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie narodzin swego dziecka przez Internet, konieczne będzie posiadanie tzw. profilu zaufanego (eGo).

Co przygotować?
Aby dokonać zgłoszenia narodzin drogą elektroniczną, potrzebny będzie ciągły dostęp do Internetu, urządzenie umożliwiające korzystanie z Sieci (komputer, smartphone, tablet itp.) oraz dane logowania do profilu zaufanego.

Wybór imienia
Zanim rozpoczniesz proces elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka, musisz mieć już wybrane imię dla noworodka.

Polskie prawo wprowadza w tej kwestii kilka drobnych ograniczeń, z którymi warto się zapoznać, zanim dokona się wyboru:

1. Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion.
2. Wybrane imię nie może być ośmieszające ani pogardliwe.
3. Imię noworodka nie może mieć formy deminutywnej (zdrobniałej).
4. Możliwe jest wybranie imienia niepolskiego pochodzenia, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka.
5. Dopuszcza się także wybór imienia, jakie wskazuje jednoznacznie na płeć dziecka, choć powszechnie przypisywane jest jednej z płci (np. Reks, Maks).

Warto też mieć na uwadze fakt, iż urzędnik USC ma prawo do odmowy przyjęcia wybranego przez Ciebie imienia dla dziecka, gdy uzna, że nie spełnia ono wyżej wskazanych wymagań.

W takiej sytuacji imię dla dziecka zostanie wybrane z urzędu, a rodzic otrzyma w tej sprawie odpowiednią decyzję administracyjną. W ciągu 14 dni możliwe będzie odwołanie się od owego postanowienia u wojewody.

Przebieg zgłoszenia
Następujące kroki przedstawiają etapy procesu zgłaszania narodzin dziecka przez Internet:

1. Wybierz odpowiednią zakładkę „Zgłoś urodzenie dziecka – przez Internet” w serwisie obywatel.gov.pl i kliknij w pole „Zgłoć urodzenia dziecka”.
2. Zaloguj się do profilu zaufanego, na jaki automatycznie przeniesie Cię system.
3. Wypełnij zgłoszenie narodzin dziecka, podając wszelkie wymagane informacje.
4. Potwierdź dokonanie zgłoszenia poprzez elektroniczny podpis profilu zaufanego.
5. Znajdź potwierdzenie wysłania zgłoszenia na swej skrzynce ePUAP i oczekuj odpowiedzi od Urzędu.

 

Co zrobić, jeśli dziecko urodzi się martwe?
W takiej sytuacji konieczne jest załatwienie wszelkich formalności stacjonarnie, w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli szukać więcej szczegółów, sprawdź naszą sekcję Zgłoszenie narodzin dziecka – w urzędzie.

 

 

ZGŁOSZENIE NARODZIN DZIECKA – W URZĘDZIE

Oprócz metody elektronicznej możliwe jest także zgłoszenie narodzin dziecka stacjonarnie – w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Co przygotować?
Aby dokonać zgłoszenia należy wylegitymować się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

Jeśli osoba zgłaszająca nie jest rodzicem dziecka, musi przedstawić prawne pełnomocnictwo w sprawie.

Wybór imienia 
Choć wybór imienia dla dziecka to sprawa indywidualna, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach, jakie narzuca w tej kwestii polskie prawo.

By poznać szczegółowe wytyczne Urzędu, sprawdź podpunkt „Wybór imienia” w sekcji Zgłoszenie narodzin dziecka – przez Internet.

Przebieg zgłoszenia
Dokonując zgłoszenia narodzin dziecka w Urzędzie, możesz spodziewać się następujących etapów procesu:

1. Po wylegitymowaniu osoby zgłaszającej narodziny, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przygotuje specjalny protokół, jaki zawierać będzie dane dziecka i jego rodziców.
2. Przedstawiony protokół musza podpisać obie strony – osoba zgłaszająca oraz kierownik USC.
3. Urzędnik zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże osobie zgłaszającej numer PESEL noworodka. 
4. Zgłaszający otrzyma:
* jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia;
* powiadomienie o nadaniu numeru PESEL;
* potwierdzenie zameldowania dziecka.

Co zrobić, jeśli dziecko urodzi się martwe?
Jeśli dziecko narodzi się martwe, należy zgłosić ten fakt w Urzędzie w przeciągu 3 dni od wystawienia przez upoważnionego pracownika szpitala Karty Martwego Urodzenia.

Owa Karta zostanie przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego tylko wtedy, gdy lekarz prowadzący poród zdoła ustalić płeć dziecka. W takiej sytuacji pracownik Urzędu sporządzi akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją, iż urodziło się martwe. Nie będzie wtedy konieczności wystawiania wtórnego aktu zgonu.

Jeśli jednak płeć dziecka nie została ustalona, Karta Martwego Urodzenia nie może zostać przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego. By dokonać pochówku, lekarz prowadzący poród wystawi Kartę Zgonu.
 

Oceń:
1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Średnia: 5 / 5, łącznie 1 ocen
Komentarze (0)