Jak zgłosić narodziny dziecka?

Jak zgłosić narodziny dziecka?

author
Halszka Gronek
10 lipca 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.
Zaraz po narodzinach dziecka konieczne jest zgłoszenie przyjścia na świat noworodka w Urzędzie Stanu Cywilnego. W tym celu nie musisz już wychodzić z domu - wystarczy kilka kliknięć na klawiaturze komputera. Jak to zrobić? Na te oraz na wiele innych pytań odpowiedź można znaleźć poniżej.

Spis treści:
1. Informacje w pigułce.
2. Zgłoszenie narodzin dziecka – przez Internet.
3. Zgłoszenie narodzin dziecka – w urzędzie.

Narodziny dziecka to wspaniały dar od życia i niezwykła chwila, jaką dobrze jest się cieszyć wśród najbliższych.

Zanim jednak w pełni oddamy się celebracji życia rodzinnego, pamiętać należy o dopełnieniu wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem narodzin dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego.

Metody na to są dwie – stacjonarna, czyli ta związana z wizytą we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego, oraz internetowa, opierająca się na platformie zaufanego profilu obywatela.

 

 

INFORMACJE W PIGUŁCE

Poniżej zebraliśmy wszelkie najważniejsze informacje dotyczące procesu zgłoszenia narodzin dziecka:
 

W pigułce:

1. Aby zgłosić narodziny dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego, należy poczekać, aż Urząd ten otrzyma Kartę Urodzenia Dziecka.

2. Kartę Urodzenia Dziecka wystawia upoważniony do tego pracownik szpitala, w jakim na świat przyszedł dany noworodek – np. lekarz lub położna. Przekaże on ową Kartę do Urzędu najpóźniej w ciągu 3 dni od jej wystawienia.

3. Zgłoszenie narodzin dziecka w Urzędzie musi nastąpić maksymalnie 21 dni od wystawienia Karty Urodzenia Dziecka, a więc średnio do 18 dni po jej dostarczeniu do Urzędu przez pracownika szpitala.

4. Jeśli narodziny dziecka nie zostaną zgłoszone w ciągu 21 dni od wystawienia Karty Urodzenia Dziecka, kierownik Urzędu ma prawo sam zarejestrować noworodka, wypełniając dane na podstawie dostarczonej mu Karty.

5. Do zgłoszenia narodzin dziecka upoważnieni są jego matka i ojciec, o ile mają oni pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Zgłoszenie narodzin dziecka może nastąpić także poprzez prawnie wskazanego pełnomocnika.

7. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się także stacjonarne (w Urzędzie) zgłoszenie narodzin dziecka przez ustawowego przedstawiciela lub opiekuna matki noworodka – gdy na przykład matka dziecka ma mniej niż 16 lat lub została pozbawiona zdolności do czynności prawnych.

8. Usługa zgłoszenia narodzin dziecka możliwa jest do wykonania stacjonarnie (we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego), lub elektronicznie.

9. Zgłoszenie narodzin dziecka jest w pełni bezpłatne.

 

 

ZGŁOSZENIE NARODZIN DZIECKA – PRZEZ INTERNET

Jeśli zdecydujesz się na zgłoszenie narodzin swego dziecka przez Internet, konieczne będzie posiadanie tzw. profilu zaufanego (eGo).

Co przygotować?
Aby dokonać zgłoszenia narodzin drogą elektroniczną, potrzebny będzie ciągły dostęp do Internetu, urządzenie umożliwiające korzystanie z Sieci (komputer, smartphone, tablet itp.) oraz dane logowania do profilu zaufanego.

Wybór imienia
Zanim rozpoczniesz proces elektronicznego zgłaszania narodzin dziecka, musisz mieć już wybrane imię dla noworodka.

Polskie prawo wprowadza w tej kwestii kilka drobnych ograniczeń, z którymi warto się zapoznać, zanim dokona się wyboru:

1. Dziecku nie można nadać więcej niż dwóch imion.
2. Wybrane imię nie może być ośmieszające ani pogardliwe.
3. Imię noworodka nie może mieć formy deminutywnej (zdrobniałej).
4. Możliwe jest wybranie imienia niepolskiego pochodzenia, niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka.
5. Dopuszcza się także wybór imienia, jakie wskazuje jednoznacznie na płeć dziecka, choć powszechnie przypisywane jest jednej z płci (np. Reks, Maks).

Warto też mieć na uwadze fakt, iż urzędnik USC ma prawo do odmowy przyjęcia wybranego przez Ciebie imienia dla dziecka, gdy uzna, że nie spełnia ono wyżej wskazanych wymagań.

W takiej sytuacji imię dla dziecka zostanie wybrane z urzędu, a rodzic otrzyma w tej sprawie odpowiednią decyzję administracyjną. W ciągu 14 dni możliwe będzie odwołanie się od owego postanowienia u wojewody.

Przebieg zgłoszenia
Następujące kroki przedstawiają etapy procesu zgłaszania narodzin dziecka przez Internet:

1. Wybierz odpowiednią zakładkę „Zgłoś urodzenie dziecka – przez Internet” w serwisie obywatel.gov.pl i kliknij w pole „Zgłoć urodzenia dziecka”.
2. Zaloguj się do profilu zaufanego, na jaki automatycznie przeniesie Cię system.
3. Wypełnij zgłoszenie narodzin dziecka, podając wszelkie wymagane informacje.
4. Potwierdź dokonanie zgłoszenia poprzez elektroniczny podpis profilu zaufanego.
5. Znajdź potwierdzenie wysłania zgłoszenia na swej skrzynce ePUAP i oczekuj odpowiedzi od Urzędu.

 

Co zrobić, jeśli dziecko urodzi się martwe?
W takiej sytuacji konieczne jest załatwienie wszelkich formalności stacjonarnie, w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeśli szukać więcej szczegółów, sprawdź naszą sekcję Zgłoszenie narodzin dziecka – w urzędzie.

 

 

ZGŁOSZENIE NARODZIN DZIECKA – W URZĘDZIE

Oprócz metody elektronicznej możliwe jest także zgłoszenie narodzin dziecka stacjonarnie – w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Co przygotować?
Aby dokonać zgłoszenia należy wylegitymować się dokumentem tożsamości (dowodem osobistym lub paszportem).

Jeśli osoba zgłaszająca nie jest rodzicem dziecka, musi przedstawić prawne pełnomocnictwo w sprawie.

Wybór imienia 
Choć wybór imienia dla dziecka to sprawa indywidualna, należy pamiętać o pewnych ograniczeniach, jakie narzuca w tej kwestii polskie prawo.

By poznać szczegółowe wytyczne Urzędu, sprawdź podpunkt „Wybór imienia” w sekcji Zgłoszenie narodzin dziecka – przez Internet.

Przebieg zgłoszenia
Dokonując zgłoszenia narodzin dziecka w Urzędzie, możesz spodziewać się następujących etapów procesu:

1. Po wylegitymowaniu osoby zgłaszającej narodziny, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przygotuje specjalny protokół, jaki zawierać będzie dane dziecka i jego rodziców.
2. Przedstawiony protokół musza podpisać obie strony – osoba zgłaszająca oraz kierownik USC.
3. Urzędnik zarejestruje urodzenie dziecka, zamelduje je i przekaże osobie zgłaszającej numer PESEL noworodka. 
4. Zgłaszający otrzyma:
* jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia;
* powiadomienie o nadaniu numeru PESEL;
* potwierdzenie zameldowania dziecka.

Co zrobić, jeśli dziecko urodzi się martwe?
Jeśli dziecko narodzi się martwe, należy zgłosić ten fakt w Urzędzie w przeciągu 3 dni od wystawienia przez upoważnionego pracownika szpitala Karty Martwego Urodzenia.

Owa Karta zostanie przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego tylko wtedy, gdy lekarz prowadzący poród zdoła ustalić płeć dziecka. W takiej sytuacji pracownik Urzędu sporządzi akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją, iż urodziło się martwe. Nie będzie wtedy konieczności wystawiania wtórnego aktu zgonu.

Jeśli jednak płeć dziecka nie została ustalona, Karta Martwego Urodzenia nie może zostać przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego. By dokonać pochówku, lekarz prowadzący poród wystawi Kartę Zgonu.
 

author
Halszka Gronek
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

nina
nina
2018-08-03 11:20:09

Podobne artykuły

Stypendium socjalne – kto może otrzymać?

Nie każdy z nas wie, iż studenci pobierający naukę w Polsce mogą liczyć na specjalne wsparcie finansowe ze strony państwa. Jednym z takich świadczeń jest stypendium socjalne. Komu przysługuje i jak je otrzymać?

author
Halszka Gronek
25 września 2018
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Składki ZUS dla firm w 2020

Składki ZUS dla firm ponownie poszybują w górę. Już w 2020 roku polscy przedsiębiorcy zmuszeni będą oddać Zakładowi o około 10% więcej, niż ma to miejsce obecnie. Szacuje się, że całkowita kwota przelewu do ZUS-u wynosić będzie blisko 1500 złotych. Nieważne, jak dochodowy jest biznes. 

author
Halszka Gronek
28 sierpnia 2019
Ekspertka finansowa na zadluzenia.com, ukończyła dziennikarstwo i socjologię na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka kompendiów wiedzy na temat społecznych aspektów świata finansów i ekonomii.

Kasa Stefczyka Ozorków

Kasa Stefczyka jest największą w naszym kraju kasą oszczędnościową-kredytową. W całej Polsce instytucja świadczy usługi blisko 1 mln Klientów. Sprawdź placówkę Kasy Stefczyka w Ozorkowie – adres, numer telefonu, godziny otwarcia oraz mapę dojazdu.

author
Patryk Byczek
28 października 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Pożyczka z premią w Providencie

Tylko do 1 lipca można skorzystać z promocji w firmie pożyczkowej Provident.

author
Patryk Byczek
17 czerwca 2014
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Promocja: „Dla młodych” w PKO BP

PKO Bank Polski wystartował z promocją dla młodych, w której w zamian za założenie konta wraz z kartą debetową i spełnienie dwóch prostych warunków promocji, można zgarnąć 200 złotych w formie kart podarunkowych do empik.com. Promocja trwa do 30 września 2020 roku.

author
Patryk Byczek
27 września 2020
Ekspert finansowy, z zadluzenia.com związany od 2015 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Redaktor naczelny portalu, specjalizuje się w analizie produktów finansowych, promocji bankowych i recenzowaniu kredytów.

Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu

Pierwsze egzemplarze pojawiły się w Polsce już w latach 80-tych. Bankomaty, bo o nich mowa, na stałe wpisały się w krajobraz miast, a przede wszystkim w nasze zwyczaje finansowe. Czy wiemy jak z nich korzystać w bezpieczny sposób?

author
Dominika Byczek
01 lutego 2017
Ekspertka finansowa, redaktorka, magister Uniwersytetu Gdańskiego. Z zadluzenia.com związana od 2014 roku, redaktor naczelna portalu do 2020 roku. Specjalizuje się w tworzeniu poradników finansowych.
Porównaj