Sytuacja KIP, MIP i BUP opisana w raporcie UKNF

Sytuacja KIP, MIP i BUP opisana w raporcie UKNF

author
Alicja Uzarowicz
23 sierpnia 2019

W swoim najnowszym raporcie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zawarł zbiór informacji uzyskany ze sprawozdań podmiotów rynku płatniczego. Konkretne dane co do ilości i wartości transakcji przekazały krajowe instytucje płatnicze (KIP), małe instytucje płatnicze (MIP), jak również biura usług płatniczych (BUP). Jak zmieniła się sytuacja tychże podmiotów?

Najnowszy raport Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) prezentuje wyniki podmiotów takich jak KIP (krajowa instytucja płatnicza), MIP (małą instytucja płatnicza), czy BUP (biuro usług płatniczych) osiągnięte w pierwszym kwartale pierwszego roku.

Podstawą do zaprezentowanych wyników były obowiązkowe sprawozdania sporządzone przez te podmioty i przekazane Komisji Nadzoru Finansowego. Ich treść stanowiły głównie liczby i wartości transakcji poszczególnych podmiotów zrealizowanych w badanym okresie. Badanie rynku warto rozpocząć od podania liczebności poszczególnych instytucji.

Po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku nie zmieniła się ostatecznie liczba krajowych instytucji płatniczych. Zarejestrowanych KIP w badanym okresie było tyle, ile na koniec 2018 r. czyli 40. MIP i BUP zarejestrowanych w KNF na koniec marca było odpowiednio 20 i 1 309.

Jak radziły sobie KIP w pierwszym kwartale?

Jak poinformowała KNF w swoim komunikacie, krajowe instytucje płatnicze wykonały w ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku łącznie 464,1 mln transakcji o łącznej wartości 36,8 mld zł. Komisja ponadto odniosła się pozytywnie do stosunku tego rodzaju podmiotów do obowiązków nałożonych na nie ustawą.

Przede wszystkim większość KIP, które uzyskały wpis do rejestru KNF przed końcem marca bieżącego roku to hybrydowe instytucje płatnicze. Oznacza to, że poza świadczeniem usług płatniczych prowadzą one inny rodzaj działalności gospodarczej.

Co więcej, każdy z tych podmiotów do dnia przygotowania raportu złożył stosowne kwartalne sprawozdania zarówno z zakresu finansów, ale również statystyk. Jak informuje dalej UKNF w swoim raporcie, krajowe instytucje płatnicze posiadają odpowiednią wielkość kapitału do rozmiaru prowadzonej działalności.

KNF czeka na najlepsze prace doktorskie o rynku finansowym

Fundusze własne KIP

Fundusze własne, bo tak określa się środki mające stanowić zabezpieczenie prowadzonej działalności, wyniosły w badanym okresie 567,5 mln zł. Działalność KIP jest ściśle powiązana z Krajową Izbą Rozliczeniową. Transakcje płatnicze bowiem są realizowane właśnie przez KIR.

"

W I kwartale 2019 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa zrealizowała 471,74 mln zleceń płatniczych owartości 1318,82mld zł, co oznacza, że zrealizowane przez KIP w I kwartale 2019 r. transakcje płatnicze stanowiły 98,38% zleceń, a ich wartość stanowiła 2,79% wartości transakcji zrealizowanych przez KIR

– czytamy w komunikacie.

KNF nałożyła na Alior Bank karę 10 mln zł

Małe instytucje płatnicze

Podmioty tego rodzaju występują na polskim rynku finansowym od niezbyt długiego czasu. Dopiero bowiem 20 czerwca 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o usługach płatniczych regulujące istnienie takich podmiotów.

Jest to poniekąd przyczyna, dla której rejestr KNF nie obfituje jeszcze w małe instytucje płatnicze. I chociaż na koniec marca zarejestrowanych było 20 takich podmiotów, to w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku dopisano ich 10.

Zgodnie z raportem UKNF w badanym okresie sprawozdanie z przeprowadzonych transakcji płatniczych wykazało tylko 13 podmiotów typu MIP. Są one odpowiedzialne za wykonanie 9,21 mln przekazów pieniężnych. Łączna wartość tychże transakcji wyniosła 88,1 mln zł.

UKNF i KDPW połączyły siły dla sektora innowacji finansowych

Sytuacja biur usług płatniczych

Jak poinformował w raporcie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wspomniane 1 309 podmiotów typu BUP wykonało w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 8,2 mln przekazów pieniężnych. Dało to łączną wartość rzędu 1,5 mld zł. Co ciekawe, taki wynik oznacza spadek względem końca roku 2018 o 200 tys. sztuk przekazów.

Mimo faktu, iż spadła ilość transakcji w ogóle, biura usług płatniczych nie radzą sobie wcale gorzej. Wszystko za sprawą wzrostu średniej wysokości pojedynczej transakcji. Był to konkretnie wzrost z 180,94 zł w ostatnim kwartale 2018 r. do 183,00 zł w pierwszym kwartale bieżącego roku.

KNF wyraża zgodę na późniejsze wprowadzenie silnego uwierzytelniania

Źródła:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_krajowych_instytucji_platniczych_malych_instytucji_platniczych_oraz_biur_uslug_platniczych_w_I_kwartale_2019%20r_66852.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Oddziały BNP Paribas dostosowane do seniorów
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
22 maja 2019

Oddziały BNP Paribas dostosowane do seniorów

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 lipca 2019

Coraz gorsze wyniki moralności finansowej Polaków

Chwilówki Garwolin
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
05 lutego 2022

Chwilówki Garwolin

Alior Bank w Trzebnicy
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 czerwca 2019

Alior Bank w Trzebnicy

BNP Paribas oddziały w Gliwicach
Oddziały
author
Patryk Byczek
23 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Gliwicach

Nowoczesne technologie pomagają nam w pracy
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
05 stycznia 2020

Nowoczesne technologie pomagają nam w pracy

Porównaj