Minister Finansów na spotkaniach Eurogrupy i Rady ECOFIN

Minister Finansów na spotkaniach Eurogrupy i Rady ECOFIN

author
13 października 2019

W swoim najnowszym komunikacie Ministerstwo Finansów postanowiło podsumować udział szefa resortu w spotkaniach Eurogrupy i Rady ECOFIN. Wydarzenie miało miejsce 9-10 października w Luksemburgu. Tematykę spotkań zaś stanowiły procesy przeciwdziałające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Poza Jerzym Kwieciński w wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w MF Piotr Nowak.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Ministerstwa Finansów, Jerzy Kwieciński, które pełni funkcję Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju wziął 9-10 października udział w spotkaniach Eurogrupy i Rady ECOFIN, które odbyły się w Luksemburgu. Tematykę spotkań stanowiły przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy.

Oprócz szefa resortu podczas wydarzeń obecny był również podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów w osobie Piotra Nowaka. Minione już spotkanie Eurogrupy otrzymało tym razem tak zwany format inkluzywny, co oznacza, że do udziału w nim zaproszono również kraje spoza strefy euro.

Ministrowie krajów Unii Europejskiej wykorzystali okazję do rozmowy na temat stworzeni instrumentu, który wspierałby konwergencję i konkurencyjności wspólnoty walutowej. Udział krajów, w których istnieją nadal narodowe waluty był uzasadniony faktem, iż kraje spoza strefy również będą korzystać z pewnych części Narzędzia Realizacji Reform.

Ministerstwo Finansów odnotowuje wyższe wpływy z CIT

Minister Finansów na spotkaniu państw ze strefy euro

Wspomniane narzędzie będzie bowiem przeznaczone dla wszystkich krajów członkowskich UE, jednak tylko w sferze wspomnianego wsparcia konwergencji. Co więcej, instrument ten zakłada ułatwienie realizacji reform dokonywanych na poziomie unijnym, które przeznaczone będą dla państw spoza strefy euro.

"

Polska zabiegała o takie rozwiązanie i po raz pierwszy zostało to potwierdzone w ustaleniach z posiedzenia. Od finalnego utworzenia tego instrumentu zależy dalsza zgoda Polski na wykorzystanie środków z budżetu UE na sfinansowanie instrumentu dla strefy euro

– czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Na ten moment nie jest jeszcze pewnym, czy wspomniany instrument powstanie. Decyzja wspólnoty będzie przedmiotem negocjacji podczas ustalania Wieloletnich Ram Finansowych. Poza spotkaniem Eurogrupy Minister Kwieciński wziął udział także w spotkaniu Rady ECOFIN, gdzie poruszono różne problemy dotykające współczesnej Europy.

Jerzy Kwieciński nowym ministrem finansów

Spotkanie ECOFIN z udziałem Ministra Kwiecińskiego

"

W trakcie spotkania Rady ECOFIN 10 października br. prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawił ocenę wykonania budżetu UE za 2018 r. Po jej analizie, ECOFIN przyjmie w lutym 2020 r. rekomendacje dla Parlamentu Europejskiego dotyczące udzielenia absolutorium Komisji Europejskiej

– czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Podczas posiedzenia Rady ECOFIN przedstawiciele rządów państw członkowskich Unii Europejskiej mieli okazję zapoznania się z raportem. Jego przygotowaniem zajęła się tak zwana Grupa Mędrców (Wise Persons Group). Dokument stanowi swoistą diagnozę europejskiej architektury finansowej budującej rozwój wspólnoty wraz z sugestiami, co powinno ulec zmianie.

Stanowisko naszego kraju względem przedstawionego raportu było jak najbardziej przychylne. Zgodnie z komunikatem resortu finansów publikację uznano za dobry początek rozmów. Ich tematem mają byś niezbędne zmiany w ramach instytucji unijnych, które ustalają zasady udzielania pomocy rozwojowej.

Kolejnym punktem zrealizowanym podczas spotkania były rozmowy na temat usprawnienia procesów, które mają zwalczać pranie pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu. Udało się ustalić, że konieczne są działania zmierzające do wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami analityki finansowej oraz nadzór ostrożnościowy.

Ponad 300 lubuskich firm korzysta z unijnego wsparcia


Źródła:
https://www.gov.pl/web/finanse/minister-jerzy-kwiecinski-na-spotkaniach-eurogrupy-i-rady-ecofin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt samochodowy Piotrków Trybunalski
Kredyty miasta
author
10 listopada 2017

Kredyt samochodowy Piotrków Trybunalski

Szybkie pożyczki Sandomierz
Pożyczki miasta
author
09 stycznia 2020

Szybkie pożyczki Sandomierz

Millenialsi na rynku nieruchomości
Blog
author
16 czerwca 2017

Millenialsi na rynku nieruchomości

PKO BP w Kazimierzu Biskupim
Oddziały
author
16 października 2019

PKO BP w Kazimierzu Biskupim

Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed fałszywymi e-mailami
Bez kategorii
author
22 lipca 2019

Krajowa Rada Komornicza ostrzega przed fałszywymi e-mailami

„(nie)znajomi” z udziałem Credit Agricole
Bez kategorii
author
23 września 2019

„(nie)znajomi” z udziałem Credit Agricole