Mniejsza papierologia w zakresie sprawozdawczości statystycznej firm

Mniejsza papierologia w zakresie sprawozdawczości statystycznej firm

author
Halszka Gronek
27 listopada 2019

Przytłaczanie przedsiębiorców zbędną papierologią nie miało pozytywnego wpływu na polską gospodarkę. Dzięki inicjatywie samych zainteresowanych wprowadzono w życie nowelizację, która zmniejszy obowiązki sprawozdawcze firm wobec organów statystyki publicznej. GUS będzie mógł pozyskać niezbędne dane bezpośrednio od organów administracji państwa.

Przedsiębiorcy prowadzący biznes w Polsce mają możliwość zgłaszania pomysłów i inicjatyw ustawodawczych poprzez specjalny formularz internetowy dostępny na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Mowa o narzędziu znanym jako Głos Przedsiębiorcy, dzięki któremu w tylko w tym roku udało się wprowadzić w życie kilka sugestii samych zainteresowanych, a więc właścicieli i właścicielek polskich firm. 

Jedną z inicjatyw, które zostały wprowadzone w życie, jest nowelizacja artykułu 299e. Ordynacji podatkowej. Dzięki tej zmianie prawnej Szef Krajowej Administracji Skarbowej został upoważniony do udostępnia służbom statystyki publicznej danych dotyczących przedsiębiorstw, o ile brakowało ich w aktach spraw podatkowych. Od czasu wejścia w życie nowelizacji przedsiębiorstwa mogą w pełni angażować swoje zasoby na prowadzeniu produkcyjnej działalności, nie tracąc ich na wykonywanie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Jak sprawa wyglądała do tej pory?

Przed wejściem w życie nowelizacji, której projekt zgłoszono za pośrednictwem Głosu Przedsiębiorców, firmy musiały każdorazowo przekazywać informacje sprawozdawcze służbom statystyki publicznej, mimo tego, iż dane te znajdowały się w posiadaniu innych organów administracji publicznej. Z tego właśnie powodu zakres obowiązków przedsiębiorców zdawał się być szerszy, niż było to niezbędne do sprawnej realizacji zadań organów administracji oraz statystyki publicznej. Nowelizacja Ordynacji podatkowej otworzyła drogę usprawnienia tego procesu.

Po co utrudniać, skoro można ułatwiać

Przedsiębiorcy częstokroć skarżyli się na to, że do ich obowiązków należy przekazywanie informacji o prowadzonej firmie organom statystyki publicznej. Wszyscy dobrze wiemy, jak uciążliwe potrafią być kontakty z urzędami – konieczność ich podtrzymywania zdawała się więc tym bardziej frustrująca, że podmioty te mogłyby tak naprawdę poprosić o udostępnienie danych organy administracji publicznej. Przeszkodą były restrykcyjne przepisy. Jednak dzięki inicjatywie przedsiębiorców udało się je nieco zliberalizować.

"

Wymaga się od przedsiębiorców informacji, które zostały już pozyskane i znajdują się w dyspozycji innych organów administracji publicznej. Naturalnym rozwiązaniem opisanego problemu jest umożliwienie wymiany informacji między tymi organami. […] Dlatego pozytywnie przyjmujemy uchwalenie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r., której projekt został opracowany w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Takie rozwiązanie stanowi urzeczywistnienie zasady współdziałania organów, wprowadzonej w ramach Konstytucji Biznesu

– tłumaczy Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej.

Federacja Przedsiębiorców Polskich liczy na to, wprowadzona nowelizacja nie będzie istnieć jedynie na papierze i że Główny Urząd Statystyczny rzeczywiście wykorzysta nowo powstałą furtkę pozyskania informacji statystycznych o przedsiębiorstwach. Zdaniem ekspertów dzięki takiem rozwiązaniu ograniczony zostanie zakres sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec przedsiębiorców. Firmy będą mogły zająć się tym, co dla nich najważniejsze, a więc rozwijaniem własnej działalności. To z kolei przełoży się na lepsze wyniki polskiej gospodarki.

Nowe prawo zasługą przedsiębiorców

Ograniczenie zakresu sprawozdawczości statystycznej wymaganej wobec polskich przedsiębiorców być może nigdy nie doszłaby do skutku, gdyby nie głosy oddane przez przedsiębiorców w Głosie Przedsiębiorcy – aplikacji dostępnej na portalu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. To właśnie za pośrednictwem tego elektronicznego kanału wybierane są postulaty cieszące się największą popularnością wśród polskich przedsiębiorców. Utworzenie białej listy podatników VAT było kolejnym już rozwiązaniem wprowadzonym z inicjatywy przedsiębiorców. 

Jak działa Głos Przedsiębiorcy? To bardzo proste. Za pośrednictwem elektronicznego formularza każdy przedsiębiorca może zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy ustawodawcze, które następnie są weryfikowane przez specjalistów z administracji. Co więcej, dzięki specjalnej opcji komentarzy pomysłodawcy mogą sprawdzić, z jaką reakcją wśród innych przedsiębiorców i internautów spotkały się jego postulaty. 

Status pomysłu, a więc informacja o tym, czy postulat został odrzucony, przekazany do konsultacji, czy może wdrożony, jest publikowany na portalu internetowym. W ten właśnie sposób wszyscy zainteresowani mają dostęp do aktualnych informacji na temat przyszłości zgłaszanych postulatów. Jeśli specjaliści z administracji uznają, że pomysł zgłoszony przez przedsiębiorcę jest gotowy do wprowadzenia w życie, przekazują go dalej, do resortu właściwego dla danej sprawy. Kategorii zgłaszanych pomysłów jest siedem. Są to:

  • rozwój działalności gospodarczej, 
  • prawa i obowiązki przedsiębiorcy, 
  • finansowanie, 
  • wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, 
  • handel zagraniczny, 
  • informacje dla przedsiębiorców, 
  • inwestowanie w Polsce.


Źródła:
http://federacjaprzedsiebiorcow.pl/?lang=pl&page=komunikaty_fpp&year=2019&month=11&id=201

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Bankowym Menedżerem
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
19 czerwca 2020

Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego Bankowym Menedżerem

Kredyt sam w domu – promocja mBanku
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
25 listopada 2013

Kredyt sam w domu – promocja mBanku

Zadłużenie polskich szpitali w I półroczu
Wpisy
author
Aneta Jankowska
05 września 2018

Zadłużenie polskich szpitali w I półroczu

Sejm przyjął ustawę gwarantującą PKS w każdej gminie
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
18 maja 2019

Sejm przyjął ustawę gwarantującą PKS w każdej gminie

Chwilówki Gostyń
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
26 stycznia 2022

Chwilówki Gostyń

Polacy spłacają długi dzięki 500+
Blog
author
Aneta Jankowska
07 stycznia 2017

Polacy spłacają długi dzięki 500+

Porównaj