Jak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 53% Polaków otrzymuje się z pracy zarobkowej. Na podstawie odpowiedzi owej grupy respondentów stworzono raport o sposobach zatrudnienia Polaków.

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 11.06.2018
Udostępnij:

CBOS przeprowadził ankietę dotyczącą pracy zarobkowej wśród osób, dla których pełni ona rolę podstawowego źródła utrzymania. Owe badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich na liczącej 1121 osób próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
 

Raport Fundacji nie uwzględnia więc odpowiedzi wszystkich tych, którzy traktują pracę jedynie jako dodatkowy dochód – emerytów, rencistów czy biznesmanów i biznesmanek. 
 

Dzięki temu zebrane dane sondażowe są najbardziej rzetelne – kompilują odpowiedzi jedynie tych, dla których praca zarobkowa oraz rodzaj zawartej z pracodawcą umowy są wyjątkowo ważne.
 

Wyniki 

Jak dowiadujemy się dzięki badaniu Fundacji CBOS, ponad 80% ankietowanych pracuje tylko w jednym zakładzie pracy. 11% nadanych deklaruje zatrudnienie w dwóch miejscach, natomiast 5% – w trzech lub więcej.
 

Większość Polaków pracuje na umowie o pracę na czas nieokreślony. Według sondażu zatrudnieniem takim może pochwalić się aż 54 % respondentów. Ponad 3 razy mniej, bo jedynie 17% badanych, deklaruje zatrudnienie na umowie o pracę na czas określony.
 

Około 1/10 ankietowanych za swoje żródło dochodu wskazało prowadzoną działalność gospodarczą. Podobny wynik dotyczy osób utrzymujących się z własnego gospodarstwa rolnego.
 

Najmniejszy odsetek ankietowanych to osoby, które są zatrudnione na umowę o dzieło (3% respondentów) lub pracują bez podpisania umowy (jedynie 2%).

Jak długo pracujemy?
Niemal jednak trzecia respondentów może pochwalić się ponad 15-letnim stażem pracy na umowie o pracę. Wynik ten jest imponujący.
 

Niewiele mniej, bo aż 30% ankietowanych, deklaruje pracę na tych samych zasadach określonych umową w okresie ostatnich 6-15 lat. 
 

1/4 Polaków pracuje na tym samym rodzaju umowy od roku do lat 5.


 

Ile godzin pracujemy?

Prawie połowa ankietowanych, bo aż 47%, deklaruje pracę w pełnym wymiarze czasu, a więc 40 godzin tygodniowo.

Aż 35% ankietowanych spędza w swej pracy jeszcze więcej czasu, niż owe 40 godzin tygodniowo. Wynik ten jest jednak niższy niż ten osiągnięty na przełomie ostatnich lat.
 

Najdłużej pracują rolnicy. Wskazany przez nich wymiar pracy tygodniowej to średnio 61 godzin! Zaraz po nich znalazły się osoby prowadzące własną działalność gospodarczą – ta grupa deklaruje wykonywanie pracy średnio 52 godziny tygodniowo.


 

Czy cenimy naszą pracę?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – tak! Aż 87% respondentów, więc znakomita większość ankietowanych, uważa, że ich praca jest dla nich ważna i ma sens.

78% badanych oświadczyło, iż zawód, jaki uprawiają, jest w ich opinii interesujący. 80% uznało, że ich praca wymaga od nich samokształcenia i ciągłego podwyższania kwalifikacji. 
 

Co istotne, aż 70% badanych jest zdania, że ich zatrudnienie zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, a 61% twierdzi, że czują się w pracy spełnieni i mogą wykorzystywać swoje kwalifikacje. 
 

Tylko 54% ankietowanych oświadczyło, że wykonuje zawód zgodny z uzyskanym przez nich wykształceniem. 
 


 

Mobilność w pracy

Ponad 1/4 ankietowanych odpowiedziała, iż w ciągu ostatnich 5 lat zmieniła pracę przeciętnie aż 2 razy. Wsród tej grupy ankietowanych dominują przede wszystkim młodzi ludzie, lecz także osoby zatrudnione jedynie na czas określony.
 

Chęć zmiany pracy deklaruje 17% badanych. Co czwarty z nich chciałby zrobić to niemal natychmiast. Pozostała część ankietowanych nie jest przekonana lub nie chce zmienić pracy.
 

Odpowiedzi  respondentów na pytanie, czy trudno byłoby im znaleźć nową pracę, rozkładają się niemal 50:50. Blisko połowa ankietowanych uważa, że byłoby to łatwe, a taki sam procent obawia się, że byłoby to problematyczne. 

 

Komentarze