NIK skontrolowała wydatki NBP

NIK skontrolowała wydatki NBP

author
23 lipca 2019

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) podjęła się w ostatnim czasie sprawdzenia wydatków dokonywanych przez Narodowy Bank Polski. Czynności kontrolne opisane w raporcie wykazały nieprawidłowości dotyczące wydatków spółki. Przedmiotem negatywnej oceny były między innymi za wysokie płace maksymalne oraz premie dla pracowników banku.

Czynności kontrolne przeprowadzone przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w strukturze wydatków Narodowego Banku Polskiego (NBP) wykazały pewnie nieprawidłowości. Informuje o nich raport przygotowany przez pracowników NIK, którzy przeprowadzili kontrolę.

Powodem niezadowolenia kontrolerów były między innymi premie, jakie NBP wypłacił prawie wszystkim swoim pracownikom, jak również zbyt wysokie wynagrodzenia maksymalne, na jakie mogły liczyć osoby zatrudnione w tejże organizacji. Ogólna ocena wykonania planu wydatków za poprzedni rok była jednak pozytywna.

Powodem, dla którego NIK postanowiła skupić się na strukturze wydatków w NBP związana była z aferą, jaką wywołały zarobki pani Martyny Wojciechowskiej, która pełni funkcję dyrektorki departamentu komunikacji i promocji w NBP. NIK nieprawidłowości uzupełniła o odpowiednie kwestie prawne.

Szóstak Jana Sobieskiego – nowa moneta od NBP.

Zdaniem NIK pracownicy NBP zarabiają za dużo

Czynności kontrolne przeprowadzone przez pracowników NIK wykazały, że wynagrodzenia osób zatrudnionych w NBP są za wysokie. Wniosek ten został poparty przepisem ustawy o funkcjonowaniu banku centralnego.

Zgodnie z treścią tej normy prawnej, maksymalne wynagrodzenie pracowników NBP nie może przekroczyć 1,8 proc. średniego wynagrodzenia, jakiego spodziewać się mogą pracownicy na podobnych stanowiskach na rynku pracy w bankowości. Zgodnie z analizą NIK, aż 150 pracowników przekroczyło maksymalną pensję.

Kolejną nieprawidłowością wykazaną poprzez kontrolę NIK jest fakt, iż niektóre departamenty wspierające takie jak dział komunikacji, prawny czy edukacji, charakteryzowały wyższe pensje niż te dla pracowników kluczowych stanowisk w NBP. Na jakich wyliczeniach NIK opiera swoje wnioski?

Karty przedpłacone – lista dobrych praktyk NBP.

Analiza na zlecenie NBP

Narodowy Bank Polski zmuszony był zapłacić więcej niż 26 tys. zł za przeprowadzenie przez firmę Korn Ferry Hay Group analizy wynagrodzeń w bankach komercyjnych w Polsce. Dzięki temu badaniu udało się zebrać dane od 32 banków, w tym 26 z nich to banki komercyjne.

Chociaż biorąc pod uwagę fakt, iż w Polsce działa 616 banków, liczba analizowanych podmiotów nie była zbyt reprezentatywna, to konieczne było dokonanie pewnych pominięć i uśrednień. Zgodnie z raportem pokontrolnym bowiem spod analizy wykluczono między innymi banki spółdzielcze.

Częścią świętowania 100 lat istnienia Narodowego Banku Polskiego były premie, które otrzymali prawie wszyscy pracownicy banku. Ich wysokość na osobę wyniosła aż 6 tys. zł. Łącznie NBP na premie te przeznaczył aż 19 mln zł, co nie przypadło do gustu pracownikom kontrolującym polski bank centralny.

Wyniki kontroli NIK w ocenie NBP

O stanowisko w tejże sprawie zapytano również samych pracowników banku. Ich zdaniem wysokość pensji jest adekwatna do wyników, jakie osiągają pracownicy. Zgodnie z wypowiedzią Anny Trzecińskiej, wiceprezes NBP, aż 99 proc. zatrudnionych dostaje ocenę bardzo dobrą na corocznej ocenie.

"

Nie rozróżniamy, które departamenty są kluczowe, a które nie. Nagroda, która została wypłacona pracownikom, to uznanie za szczególny wkład w prace NBP, szczególnie przy tak szczególnej rocznicy. Tu nie powinno być żadnych zastrzeżeń

– dodała Trzecińska.

nik

Firmy boją się spowolnienia koniunktury – raport NBP.

Inne kontrowersyjne wydatki NBP

Nie tylko premie i pensje pracowników wywołały dezaprobatę kontrolerów. Zgodnie z raportem w tej sprawie niepotrzebnie wydano aż 166,5 mln zł na usługi zewnętrzne. Jako przykład podano korzystanie z kancelarii prawnych w sytuacji, gdy wystarczyłoby działanie biura prasowego NBP.

Pod nieprawidłowe wydatkowanie środków kontrolerzy NIK dopisali również otwarcie pokoju zagadek dla zwiedzających. Kosztował on 144 tys. zł i obecnie nie funkcjonuje. Jako przykład podano też organizację lunchu dla uczestników konferencji zorganizowanej przez NBP, która łącznie kosztowała 500 tys. zł.

W raporcie NIK podkreśliła również, iż nie zostały przez NBP zrealizowane zeszłoroczne zalecenia pokontrolne. Ich treścią było na przykład zamknięcie kawiarni dla pracowników.

nik


Źródła:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/narodowy-bank-polski-pod-lupa-nik.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Rekordowe opóźnienia w płatnościach – raport BIG InfoMonitor
Bez kategorii
author
11 grudnia 2018

Rekordowe opóźnienia w płatnościach – raport BIG InfoMonitor

Niższe opłaty u komornika?
Wpisy
author
14 grudnia 2012

Niższe opłaty u komornika?

ING Bank Śląski znalazł się w Diversity&Inclusion Rating FOB
Bez kategorii
author
26 października 2019

ING Bank Śląski znalazł się w Diversity&Inclusion Rating FOB

Santander Consumer Bank Konin
Oddziały
author
27 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Konin

Inspektorat ZUS w Bielsku Podlaskim
Oddziały
author
01 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Bielsku Podlaskim

Maleje zdolność kredytowa polskich rodzin
Wpisy
author
14 lipca 2018

Maleje zdolność kredytowa polskich rodzin