Nowelizacja Kodeksu karnego uchwalona przez Sejm

Nowelizacja Kodeksu karnego uchwalona przez Sejm

author
Alicja Uzarowicz
19 maja 2019

W czwartek 16.05 późnym wieczorem Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu karnego. Zaostrzeniu ma ulec wiele kar dla przestępców, między innymi te za pedofilię. Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, podkreślił, że celem rządu na najbliższy czas jest bezwzględna walka z czynami pedofilskimi. Wskazał także, że będą one „wypalane żelazem” bez względu na osobę przestępcy.

Znaczącą większością przegłosowano przyjęcie nowelizacji Kodeksu karnego w czwartkowy wieczór 16 maja. Za aktualizacją przepisów opowiedziało się 263 posłów, a trzech było przeciwko. Od głosu wstrzymało się kolejnych trzech posłów. Przed ostatecznym przyjęciem noweli Sejm przyjął zaproponowane przez komisję kodyfikacyjną poprawki.

Za projekt nowelizacji stanowiącej obszerną reformę przepisów Kodeksu Karnego odpowiedzialne jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Jako cel tej zmiany, resort wskazuje: „wzmocnienie ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność”.

Politycy długo debatowali nad zwiększeniem także wieku stanowiącego granicę ochrony przepisami prawa karnego dzieci do lat 16. Ostatecznie, po wprowadzeniu ostatnich poprawek do projektu nowelizacji, wiek ten pozostał niezmieniony i wynosi nadal lat 15.

Lista zaostrzonych kar pozbawienia wolności

 1. Gwałt na dziecku – od 3 do 15 lat,
 2. Gwałt na dziecku ze szczególnym okrucieństwem – od 5 do 15 lat,
 3. Seksualne wykorzystanie dziecka – 2 do 15 lat,
 4. Gwałt na dziecku ze skutkiem śmiertelnym – 5 do 30 lat,
 5. Rozbój – 2 do 15 lat,
 6. Rozbój z użyciem broni – 3 do 20 lat,
 7. Doprowadzenie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – 3 do 20 lat,
 8. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej – 3 do 20 lat,
 9. Porwanie dla okupu – 3 do 20 lat,
 10. Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem – 3 do 20 lat,
 11. Handel ludźmi – 3 do 20 lat.

Zaostrzenie kar to nie tylko wydłużenie kar więzienia

Ustawodawcy skupili się w nowelizacji na najcięższych zbrodniach. W przypadku zgwałcenia dziecka zbrodnia ta ma nie ulegać przedawnieniu. Dotychczas było to 20 lat od czasu popełnienia czynu a 30 lat w przypadku, gdy w trakcie płynięcia terminu przedawnienia wszczęto postępowanie.

Co więcej, nowy Kodeks karny wykluczy możliwość zawieszenia kary wobec sprawców brutalnych zbrodni pedofilskich. W szczególnych przypadkach sąd będzie miał możliwość wyłączenia warunkowego zwolnienia z więzienia przed terminowym zakończeniem odbywania kary.

Ponadto do istniejącego już rejestru pedofilów będzie dołączona informacja o wyuczonym i praktykowanym zawodzie w momencie popełnienia przestępstwa. Poza większymi sankcjami dla pedofili, wydłużono także okres przedawnienia zbrodni zabójstwa. Dotychczas następowało ono po 30 latach od popełnienia czynu, teraz będzie to termin 40 lat.

Na czym polegać ma elastyczny wymiar kar?

Swoją nowelizacją Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło dokonać także reformy najcięższej dotychczas kary w Polsce poza dożywociem – 25 lat pozbawienia wolności. Zamiast dotychczasowego systemu karania 25 lat zostanie wyeliminowane na poczet elastycznego wymiaru kar: od 1 miesiąca do 30 lat pozbawienia wolności, w zależności od powagi popełnionego czynu zabronionego.

Reforma prawa karnego zakłada nie tylko zmianę istniejących już przepisów. Wprowadzi także do prawa karnego karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Będzie ona przewidziana wobec sprawców trwale niebezpiecznych dla społeczeństwa.

Kara ta będzie obowiązkowa w przypadku recydywistów skazanych na 20 lat i więcej, którzy po opuszczeniu warunkowo zakładu karnego dopuszczą się ponownie zbrodni ukaranej dożywociem. Większość przepisów ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od jej oficjalnego ogłoszenia.


Źródła:
http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3028_u.htm

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Sektor MŚP – jakie firmy?
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
13 lutego 2019

Sektor MŚP – jakie firmy?

Nadmierne spożycie alkoholu w Polsce – ile kosztuje każdego roku?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
20 stycznia 2020

Nadmierne spożycie alkoholu w Polsce – ile kosztuje każdego roku?

Ile kosztuje wiza do Australii?
Bez kategorii
author
Sandra Tessmer
28 maja 2019

Ile kosztuje wiza do Australii?

Bank Pekao w Lubrańcu
Oddziały
author
Patryk Byczek
04 sierpnia 2019

Bank Pekao w Lubrańcu

PKO BP w Walimiu
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
16 października 2019

PKO BP w Walimiu

Bank Pekao w Ciechanowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
03 sierpnia 2019

Bank Pekao w Ciechanowie

Porównaj