Prawdopodobna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Prawdopodobna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

author
Alicja Uzarowicz
14 lipca 2019

4 lipca Sejm postanowił po pierwszym czytaniu wydać wniosek o przyjęciu projektu zmian w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Najważniejsze zmiany, jakie przewiduje nowelizacja ustawy, to wprowadzenie obowiązku dematerializacji papierów wartościowych spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych oraz obowiązku prowadzenia stron internetowych przez te podmioty.

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie Kodeksu Spółek Handlowych wszystkie spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne będą musiały posiadać i regularnie aktualizować strony internetowe. Jest to niewątpliwie spowodowane wolą ustawodawcy polegającą na zwiększeniu transparentności tych podmiotów.

Z drugiej zaś strony w przypadku wielu firm prowadzonych w formie tych dwóch spółek nowe prawo wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami. Poza samym prowadzeniem strony, podmioty te bowiem będą musiały dbać o ich bezpieczeństwo.

W przypadku witryn niedostatecznie zabezpieczonych może dochodzić do dezinformacji spowodowanej nieautoryzowanymi komunikatami. Akcjonariusze tych spółek mogą w efekcie zostać wprowadzeni w błąd co pośrednio przyczyni się do podjęcia odmiennej decyzji inwestycyjnej. Jakie jeszcze zmiany wprowadzi nowelizacja?

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Nowe przepisy swoim zasięgiem obejmą blisko 4 tys. organizacji prowadzonych w formie spółki akcyjnej albo komandytowo-akcyjnej, które nie posiadają strony www. Jeszcze w sierpniu zeszłego roku w Polsce były 9 493 spółki akcyjne oraz 3 815 komandytowo-akcyjne.

Poza samym obowiązkiem prowadzenia strony www przez każdy podmiot tego rodzaju w projekcie znajdują się również wytyczne co do rodzaju informacji dla akcjonariuszy, jakie na tych stronach mają się pojawiać. Projekt przewiduje istnienie na każdej takiej stronie miejsca do komunikacji z akcjonariuszami spółki.

Co więcej, obowiązek ten ustawa nałoży także na podmioty w tej formie, które nie są notowane na giełdzie. Informacje, jakie będzie można odnaleźć w tych sekcjach stron internetowych to statuty spółek, dane, których publikacji wymaga prawo oraz inne ogłoszenia niezbędne akcjonariuszom do podejmowania decyzji o dalszych inwestycjach.

spółek

Strona www nie jest standardem spółek

Mogłoby się wydawać, iż w erze cyfryzacji wymóg posiadania witryny internetowej nie jest potrzebny, bo firmy same decydują się na jej utworzenie. Strony internetowe stanowią doskonałe narzędzie reklamowe dla firm i zdawałoby się, że wszystkie podmioty korzystają już z jego dobrodziejstwa.

Rzeczywistość jest jednak nieco odmienna. Okazuje się bowiem, iż w dalszym ciągu istnieją firmy uchylające się od brania udziału w powszechnej cyfryzacji. To właśnie te firmy najmocniej odczują finansowo efekty wprowadzenia nowego prawa.

Dotychczas, wszystkie wspomniane wyżej informacje spółki publikowały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zdaniem pomysłodawców zmian w przepisach był to sposób niespełniający standardów transparentności, czyli przejrzystości działania spółek w formie SA i S k-a.

spółek

Nowelizacja zakłada także dematerializację akcji

Projekt poza obowiązkiem prowadzenia strony internetowej nakłada na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne jeszcze jeden obowiązek. Mowa tutaj o dematerializacji wszystkich akcji. Dematerializacja papieru wartościowego polega na przeniesieniu go do formy elektronicznej.

Dotychczas w prawie występowała pewna dowolność. Właściwie prym wiodły akcje w formie papierowej, które mogły mieć również formę elektroniczną. Jest to postać zapisu na rachunku maklerskim posiadacza akcji prowadzonym przez pośrednika giełdowego. W praktyce formę elektroniczną akcji wykorzystuje już bardzo wiele podmiotów.

Celem podniesienia bezpieczeństwa i ujednolicenia przepisów pomysłodawcy projektu postanowili zrobić krok w stronę cyfryzacji. Znowelizowane przepisy stanowią bowiem o obowiązku, a nie możliwości dematerializowania akcji.


Źródła:
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3541
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3541
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-spolek-handlowych-oraz-niektorych-1.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Niewielka pożyczka – darmowa pożyczka
Firmy pożyczkowe
autor wpisu
Tadeusz_Miziak
08 lipca 2017

Niewielka pożyczka – darmowa pożyczka

E-paragon na telefon już w wakacje
Bez kategorii
author
Aleksandra Gościnna
02 maja 2020

E-paragon na telefon już w wakacje

Santander Consumer Bank Lubawa
Oddziały
autor wpisu
Dorota Cholewicka
08 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Lubawa

Santander Bank Polska w Starachowicach
Oddziały
author
Dominika Sobieraj
24 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Starachowicach

Porównaj