Na początku roku 2019 wzrośnie płaca minimalna w Niemczech. Podwyżka wyniesie 35 centów. W rezultacie, za godzinę pracy otrzyma się 9,19 euro. Kwota ta do roku 2020 ma zostać podniesiona do 9,35 euro.

Autor: Natalia Narloch
Dodano: 01.11.2018
Udostępnij:

Płaca minimalna wzrasta w Niemczech od 2015 roku

Po raz pierwszy wprowadzono w Niemczech płacę minimalną w 2015 roku. Wynosiła wtedy 8,50 euro za godzinę. Od tego czasu systematycznie wzrastała. W 2017 roku podwyższono stawkę do 8,84 euro. Swoją decyzje Minister finansów i wicekanclerz Olaf Sholz z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec poparł uzasadnieniem „płaca minimalna w wysokości 12 euro jest właściwa. Firmy nie powinny oszczędzać na wynagrodzeniach dla pracowników".

Ustalenie płacy minimalnej na wyższym poziomie było jedną z obietnic wyborczych SPD jesiennej kampanii 2013. Ostatecznie, po uformowaniu się koalicyjnego rządu CDU/CSU-SPD socjaldemokratom udało się przeforsować ten projekt pomimo sprzeciwu chadeków (Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej).

Co ciekawe, w wielu sektorach gospodarki niemieckiej stawki godzinne różnią się od ustalonej minimalnej wartości. Często są wyższe na mocy branżowych układów zbiorczych.

Kogo obejmie podwyżka?

Warto podkreślić, że płaca minimalna w Niemczech nie jest wypłacana wszystkim zatrudnionym. Są poszczególne grupy pracownicze, które funkcjonują na innych zasadach i nie obowiązuje ich wynagrodzenie minimalne. Należą do nich:
-osoby poniżej 18 roku życia, bez wykształcenia zawodowego,
-osoby będące w trakcie kształcenia zawodowego (niem. Ausbildung) bez względu na ich wiek,
-osoby długotrwale bezrobotne, które podejmują zatrudnienie (płaca minimalna nie jest im wypłacana podczas pierwszych 6 miesięcy stosunku pracy),
-praktykanci odbywający obowiązkową praktykę szkolną lub w ramach studiów,
-praktykanci jeśli praktyka jest dobrowolna i nie trwa dłużej niż trzy miesiące, a kończy się podjęciem studiów lub wyborem kierunku kształcenia zawodowego,
-wolontariusze oraz pracownicy honorowi.

Istnieją też tak zwane stawki branżowe, różne w zależności od danej branży ale nierzadko wyższe od płacy minimalnej. W ubiegłym roku minimalne wynagrodzenie objęło w Niemczech prawie 1,4 mln pracowników. Federalny Urząd Statystyczny podaje, że jest to spadek o 400 tysięcy osób w porównaniu z rokiem 2016.

Podaje się, że nawet połowa prac w wynagrodzeniem minimalnym to tak zwane „minijobs” czyli miejsca pracy, gdzie wynagrodzenie wynosi maksymalnie 150 euro miesięcznie. 400 tysięcy miejsc zajmują osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzinowym oraz pozostałe 200 tysięcy to pracownicy na pełen etat.

Powyżej 12 euro

Jak podaje Verena Bentele, prezes związku socjalnego VdK.  „Firmy muszą w końcu włączyć pracowników w rozwój gospodarczy. Przy ustalaniu poziomu minimalnego wynagrodzenia musi być pewne, że pełnoetatowi pracownicy mogą się ze swojej pracy utrzymać i zapewnić sobie odpowiednie zabezpieczenie emerytalne.  (…) Potrzebujemy płacy minimalnej powyżej 12 euro, aby skutecznie walczyć z ubóstwem”  zaznaczała Bentele.

Sytuacja w Polsce

Dla porównania, miesięczne minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 2100 złotych brutto. W przeliczeniu na walutę niemiecką jest to niecałe 485 euro. Godzinna stawka wynosi 13,70 zł (około 3,16 euro).  Przyszły rok ma przynieść wzrost miesięcznego wynagrodzenia do 2250 złotych, a stawki godzinowej do 14,70 złotych.  Według obecnego kursu jest to odpowiednio 520 i 3,40 euro.

Komentarze