Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania dla Poczty Polskiej

Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania dla Poczty Polskiej

author
Alicja Uzarowicz
14 października 2019

W swoim najnowszym komunikacie Poczta Polska poinformowała o otrzymaniu w konkursie o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania nagrody dla Firmy Przyjaznej Niepełnosprawnym. Konkurencję zorganizowała Krajowa Izba Gospodarcza w celu wynagrodzenia podmiotów innowacyjnych i skutecznych pod względem polepszania sytuacji pracowników.

Jak czytamy w najnowszym komunikacie Poczty Polskiej, Krajowa Izba Gospodarcza w swoim konkursie o Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania postanowiła wyróżnić Pocztę Polską w kategorii Firma Przyjazna Niepełnosprawnym. Ta nagroda zwieńcza liczne działania podjęte przez spółkę w celu aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi we wspomnianym komunikacie Poczta Polska pozostaje największym pracodawcą naszego kraju. Od kilku lat spółka podejmuje ponadto liczne działania, które dążą do zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Doprowadziło to do obecnego zatrudnienia ponad 1 750 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Warto wspomnieć, iż jest to już prawie 2,2 proc. wszystkich pracowników zatrudnionych przez Pocztę Polską. O tym, że spółka nie zamierza osiąść na laurach świadczy bezsprzecznie fakt zgłoszenia do PFRON informacji o zapotrzebowaniu na zatrudnienie kolejnych osób niepełnosprawnych.

Poczta Polska zatrudni osoby niepełnosprawne

Poczta Polska dostała Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania

Obszarami swojej działalności, w których Poczta Polska zakłada zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych są obsługa klienta, opracowywanie ładunków i przesyłek, listonoszy oraz kierowców pojazdów do 3,5 tony. W jaki sposób Poczta Polska zamierza osiągnąć swój cel?

"

W całym kraju Poczta Polska ma ponad 7,5 tys. swoich placówek. Dzięki temu obecni jesteśmy w każdej gminie, oprócz tego mamy 14 sortowni. To sprawia, że osoby zainteresowane zatrudnieniem w Poczcie Polskiej mogą mieć blisko do swojej pracy

– powiedział Przemysław Sypniewski, Prezes PPSA.

W dalszej części swojej wypowiedzi Przemysław Sypniewski podkreślił, że jego ambicją na przyszłość jest zwiększanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poczcie Polskiej. Co więcej ogromne znaczenie dla prezesa ma istnienie dobrego samopoczucia i szans na rozwój zawodowy wśród pracowników niepełnosprawnych.

Wspólna inicjatywa Poczty Polskiej, Enei i KZŁ na rzecz elektromobilności

Fundacja Aktywizacja

Niewątpliwie jednym z modelowych wręcz przykładów przyczyn, dla których Poczta Polska otrzymała Tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania jest inicjatywa Fundacja Aktywizacja, z którą PPSA współpracuje już od początku 2018 roku. Wspólnie instytucje realizują projekt „Praca – Integracja”. A wyniki są bardzo wyraźne.

Dzięki rekrutacji, którą w ramach projektu prowadzi Fundacja Aktywizacja, szeregi pracowników Poczty Polskiej zasiliło już 350 osób niepełnosprawnych. Odnaleźli oni zatrudnienie głównie w sortowniach i placówkach pocztowych. Zaś zgodnie z planem do końca bieżącego roku Poczta Polska łącznie zatrudni 400 osób w ramach projektu.

Co więcej, lipiec bieżącego roku przyniósł „Politykę zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”. W tymże dokumencie zawarto najważniejsze założenia planów zwiększania zatrudnienia. Idea ta opiera się na solidnych podstawach moralnych. Są to na przykład uwzględnianie czynników społecznych i środowiskowych, a nie tylko ekonomicznych przy rekrutacji.

Poczta Polska wierzy bowiem, że dzięki pozyskiwaniu nowych i wyróżniających się dobrymi kompetencjami pracowników posiadających orzeczenie o niepełnosprawności osiągnie sukces. Jego odzwierciedleniem ma być przede wszystkim stworzenie zintegrowanego zespołu pracowniczego.

Poczta Polska najbliżej wszystkich Polaków?


Źródła:
https://media.poczta-polska.pl/pr/466500/poczta-polska-firma-przyjazna-niepelnosprawnym?fbclid=IwAR39KCc8R90nTeQU6Zus9VS5KPzMxBmal7udyMl76PXkZR84RCCPs60XMP8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Alior Bank w Opocznie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
12 czerwca 2019

Alior Bank w Opocznie

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
27 stycznia 2021

Miesięcznik BANK ocenił Credit Agricole

Pojazdy elektryczne ING i blinkee.city
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
18 lipca 2019

Pojazdy elektryczne ING i blinkee.city

Credit Agricole w Krakowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
16 lipca 2019

Credit Agricole w Krakowie

Większa pożyczka w hapipożyczki
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
22 września 2016

Większa pożyczka w hapipożyczki

Porównaj