Komisja Nadzoru Finansowego postanowiła dodać do listy ostrzeżeń publicznych spółkę Rootpay, która zajmuje się obsługą płatności internetowych. Powodem takiego działania jest podejrzenie popełnienia przez warszawską firmę przestępstwa. Organizacja prawdopodobnie złamała przepisu Ustawy o usługach płatniczych, stąd poza dodaniem do listy KNF złożyła stosowne zawiadomienie.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 06.11.2019
Udostępnij:

Rootpay, spółka powstała w Warszawie zajmująca się obsługą płatności w Internecie, prawdopodobnie działała łamiąc przepisy Ustawy o usługach płatniczych. Tak przynajmniej uważa Komisja Nadzoru Finansowego, która postanowiła wpisać podmiot na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez organ nadzoru.

Co więcej, KNF postanowiła także złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Rootpay przestępstwa opartego właśnie o łamane ustawowe przepisy. Jakie dokładnie spółka miała łamać przepisy? Prokuratura Rejonowa w Warszawie otrzymała od KNF informację o możliwym złamaniu przepisu art. 150 ust. 1 Ustawy o usługach płatniczych.

§

PODSTAWA PRAWNA

Kto, nie będąc uprawnionym, prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.


Art. 150 ustęp 1 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2019.659 t.j.)

Rootpay na liście ostrzeżeń publicznych KNF

Sama spółka nie wypowiedziała się jeszcze na temat podejrzeń Komisji Nadzoru Finansowego, jak również wpisaniu jej na listę publicznych ostrzeżeń. Jedyne informacje, jakie można uzyskać na temat podmiotu, znajdują się na stronie internetowej prowadzonej przez Rootpay.

Zatem zgodnie z informacjami, jakie znajdują się na portalu spółki dowiadujemy się, że jest to integrator płatności internetowych, którego klientami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i przedstawiciele rynku e-commerce. Spółka oferuje różne usługi płatnicze w postaci na przykład usługi Premium SMS, szybkich przelewów bankowych, jak również płatności z wykorzystaniem BLIKa.

Kwestia, która może wywołać niepokój w obliczu podejrzeń KNF, to logotypy znanych podmiotów rynku finansowego, i nie tylko, jakie widnieją na stronie Rootpay. Są to znaki działających na polskim rynku dużych banków komercyjnych (Alior Bank, BOŚ, Credit Agricole, Peako, Millennium, czy mBank) oraz telekomów Orange oraz Play.

Czym jest lista publicznych ostrzeżeń KNF?

Lista ostrzeżeń, którą w ostatnim czasie Komisja Nadzoru Finansowego uzupełniła o dane spółki Rootpay z Warszawy, jest dokumentem, którego istnienie przewidziane jest przepisami prawa. Albowiem KNF, jako podmiot sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce, posiada pewne obowiązki informacyjne.

Wśród nich wyróżnia się właśnie obowiązek informowania o złożeniu zawiadomień o podejrzeniach popełnienia przestępstwa. Dzięki takiej informacji potencjalni klienci podmiotów podejrzanych o nieuczciwe praktyki czy po prostu łamanie prawa, mają szansę na uniknięcie niekorzystnych skutków zawierania czy przedłużania z nimi umów.

Lista ostrzeżeń publicznych KNF dostępna jest na stronie internetowej organu oraz sukcesywnie i regularnie uaktualniania. Wśród danych identyfikacyjnych podmiotów wpisanych na listę znajdują się zawsze jego pełna nazwa i siedziba, numer KRS, NIP albo REGON (ewentualnie informacja o braku rejestracji podmiotu w Polsce), jak również właściwa prokuratura.

Komentarze