Rośnie zadłużenie klientów telekomów – dane BIG

Rośnie zadłużenie klientów telekomów – dane BIG

author
Alicja Uzarowicz
19 maja 2019

Coraz więcej Polaków ma szybko rosnący dług wobec tak zwanych telekomów czyli firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Zgodnie z danymi Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, kwota zadłużenia wyniosła pod koniec kwietnia 1,33 mld zł. Dłużników jest już prawie 372 tysięcy, a z dnia na dzień liczba ta szybko wzrasta.

Zgodnie z danymi pochodzącymi od Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zadłużenie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i firmowych względem firm telekomunikacyjnych przekroczyła pod koniec kwietnia wartość 1,33 mld zł. Liczba zadłużonych podmiotów to już prawie 372 tysiące.

Rekordzista wśród klientów indywidualnych ma do oddania już 189 tys. zł jednej firmie telekomunikacyjnej. Klienci prywatni stanowią największą część ogółu zadłużonych podmiotów, bo aż 337 tysięcy. Ich łączne zadłużenie niebezpiecznie zbliża się do miliarda złotych. W przeliczeniu na jedną osobę to prawie 3 tys. zł.

Mimo faktu, iż udział firm w ogóle dłużników jest dziesięciokrotnie mniejszy, bo wynosi 34 tys., przypadający na nie dług jest znacznie większy. Łącznie firmy mają w firmach telekomunikacyjnych zadłużenie rzędu 339 mln zł. Średnio jedna firma ma zatem dług w kwocie blisko 10 tys. zł.

Zadłużenie rośnie bardzo szybko

Jak ocenia Biuro Informacji Gospodarczej kwoty średniego zadłużenia w przeliczeniu na jednego dłużnika są niesamowicie wysokie. Z badań bowiem wynika, że średnio miesięczny wydatek na telefon wynosi 50 zł. Jak zmieniła się ilość dłużników oraz suma zadłużenia w zeszłym roku?

Statystyki nie stanowią o jakiejkolwiek poprawie sytuacji. W zeszłym roku bowiem liczba zadłużonych w telekomach podmiotów wzrosła o 21,5 tys. Suma zadłużenia zaś zwiększyła się w 2018 r. o 185,6 mln zł. Jest to niewątpliwie niepokojąca wiadomość, która może poważnie wpłynąć na płynność finansową telekomów w przyszłości.

Ile ma do oddania rekordowy dłużnik firmowy? Jest to podmiot mający siedzibę w województwie mazowieckim. W jego sprawie pojawiło się aż 89 zgłoszeń gospodarczych o zaleganiu z płatnościami faktur. Łączna kwota, jaką ten klient firmowy ma do oddania firmom telekomunikacyjnym to aż 1 088 964 zł.

Kto ma największe zaległości według BIG?

Z danych Biura Informacji Gospodarczej wynika, że najbardziej zadłużony klient indywidualny zamieszkuje województwo mazowieckie, a jego dług wynosi 189 296 zł. Na zaległość 60-latka złożyło się aż 12 informacji gospodarczych o niezapłaconych fakturach.

Osoby najczęściej niepłacące rachunków firm telekomunikacyjnych mieszczą się w przedziale wiekowym 25-34 lata. Wśród każdej grupy wiekowej dłużników najczęstszymi dłużnikami są mężczyźni. Wyjątek stanowią kobiety w wieku powyżej 65. roku życia.

Chociaż rekordzistami zarówno wśród firm, jak i klientów indywidualnych są osoby z Mazowsza, pierwsze miejsce wśród dłużników mają mieszkańcy Śląska. Dłużników jest tam aż 55,4 tysiąca. Ich łączne zadłużenie zbliża się do kwoty 194 mln zł.

Jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec dłużników?

"

Niepłacący rachunków muszą brać pod uwagę, że gdy nie wywiązują się z terminów, firma może dodać do długu udzielone wcześniej rabaty na oferowaną taryfę czy telefon, a na poczet zaległości zaliczyć wszystkie płatności, które klient powinien uregulować do końca trwania umowy. Może również doliczyć opłatę karną za opóźnienie

– informuje Halina Kochalska z Biura Informacji Gospodarczej.

W przypadku klientów prywatnych zadłużonych na kwotę minimum 200 zł i zalegających z zapłatą 30 dni od dnia otrzymania faktury, operator telefonii komórkowej może dokonać wpisu do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Dla dłużników firmowych jest to kwota 500 zł.

Taki wpis może poważnie nadszarpnąć zdolność kredytową podmiotu. Rejestr sprawdzany jest bowiem regularnie przez banki, firmy pożyczkowe oraz inne firmy telekomunikacyjne. W efekcie mają prawo odmówić udzielenia takiej osobie kredytu bądź sprzedania innej usługi na zasadzie abonamentu.


Źródła:
https://www.big.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Kredyt gotówkowy Iława
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
19 maja 2022

Kredyt gotówkowy Iława

Kredyt dla lekarzy
Kredyty
author
Patryk Byczek
24 stycznia 2023

Kredyt dla lekarzy

Kredyt samochodowy Głogów
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
14 listopada 2017

Kredyt samochodowy Głogów

mBank wspiera Fundusz Interwencyjny WOŚP
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
12 kwietnia 2020

mBank wspiera Fundusz Interwencyjny WOŚP

ZUS oddział w Częstochowie
Oddziały
author
Patryk Byczek
29 sierpnia 2019

ZUS oddział w Częstochowie

Citi Handlowy – kody SWIFT/BIC oraz IBAN
Banki
author
Dominika Sobieraj
28 listopada 2022

Citi Handlowy – kody SWIFT/BIC oraz IBAN

Porównaj