Niesegregowanie śmierci będzie nas słono kosztować - taki plan na zmobilizowanie Polek i Polaków do dbania o odpowiednie porządkowanie odpadów ma dla nas resort środowiska. 

Autor: Halszka Gronek
Dodano: 15.08.2018
Udostępnij:

Wczorajsza „Gazeta Wyborcza” opublikowała wypowiedź rzecznika Ministerstwa Środowiska, Aleksandra Brzózki, na temat zmian, jakie czekają Polski i Polaków w kwestii segregowania odpadów. 
 

Resort środowiska już we wrześniu planuje przedstawić projekt nowelizacji obowiązującej od blisko 22 lat ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

Przeprowadzone zmiany mają dokładnie określić stawkę, jaką opłacić będą musieli wszyscy ci, którzy nie zastosowali się do obowiązkowej segregacji śmieci. Kwota ta ma być czterokrotnie wyższa od standardowej opłaty za wywóz śmieci. 
 

Sporo stracimy
Obecnie obowiązujące stawki za odbiór odpadów wyznaczane są indywidualnie przez dany samorząd gminy. Nie wszystkie z owych ustalonych cen są wystarczające do tego, by zmobilizować mieszkańców do segregacji śmieci. 
 

Jeśli aktualnie obowiązujące cenniki zakładają oszczędność rzędu 5 złotych miesięcznie za porządkowanie odpadów, niewielu z nas ma chęć i motywację do tego, by posegregować własne śmieci.
 

Nowe zmiany mają jednak potrząsnąć mieszkańcami wszystkich gmin. Ci, którzy wciąż nie będą skorzy do porządkowania własnych odpadów na odpowiednie materiały, zapłacą nawet 4 razy więcej, niż ich segregujący śmieci sąsiedzi. 
 

Unia czuwa
Skąd tak drastyczna zmiana stawek za niesegregowanie odpadów? Wszystko za sprawą ciążących nad Polską wielomilionowych sankcji, jakimi straszy nasz kraj Unia Europejska. 
 

Nie jest to jednak bezpodstawne „widzimisię” europejskich polityków, lecz efekt rzeczywistej straty surowców, na jaką sami się narażamy, nie segregując śmieci. 
 

Polki i Polacy nie tylko nie szanują czasu pracowników Państwowego Gospodarstwa Komunalnego, lecz także i środowiska, któremu tak niewiele trzeba do tego, by móc znów bezpiecznie się rozwijać i nie tracić kolejnych surowców. 
 

Komentarze