Stan zagranicznych inwestycji w Polsce w 2018 roku

Stan zagranicznych inwestycji w Polsce w 2018 roku

author
Halszka Gronek
13 października 2019

Inwestycje zagraniczne są ważnym punktem krajowej gospodarki. Z ich tytułu tylko w 2018 roku Polsce udało się osiągnąć zysk na poziomie 86,5 miliarda złotych. Główną cześć tej sumy stanowiły dywidendy oraz reniwestowane środki, choć wpływu odsetek z dłużnych instrumentów finansowych również nie można pominąć.

Jak wynika z najnowszego opracowania Narodowego Banku Polskiego, pod koniec ubiegłego roku zobowiązania netto Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich opiewały na kwotę 859,1 mld złotych. Na wartość tę w największej mierze składały się zobowiązania z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych – mowa łącznie o kwocie aż 653 mld złotych. Do tego doliczyć należy również zobowiązania z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości 206,1 mld złotych. 

Porównując zeszłoroczne wyniki sektora inwestycji z danymi za poprzednie lata, nie trudno dojść do wniosku, iż wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce stale wzrasta. W 2014 roku wynosiła ona łącznie 741,7 mld zł. Rok później – 725,6 mld zł. W roku 2016 łączna wartość tychże należności opiewała na kwotę 788,8 mld złotych, a w 2017 roku wzrosła do poziomu aż 836,8 mld złotych. Obecny wynik (859,1 mld złotych zobowiązań na koniec 2018 roku) jest najwyższym od 5 lat i wszystko wskazuje na to, że w przyszłości jeszcze się zwiększy.

W ubiegłym roku największy udział w ogóle zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich przypadł na rzecz inwestorów z Niderlandów. Mowa aż o 183,4 mld złotych należności, co stanowi 21,3% wszystkich zobowiązań. Na drugim miejscu znalazły się kontrakty inwestycyjne z Niemcami (150 mld złotych), a na trzecim – inwestycje z Francją (77,9 mld złotych). Pod względem branży, prym wiodły podmioty przetwórstwa przemysłowego (269,5 mld zł), a także firmy zajmujące się handlem łącznie z naprawą pojazdów i motocykli (125,4 mld zł). 


Pracujesz nad ekspansją firmy? Sprawdź najważniejsze informacje na temat kredytu obrotowego.

Napływ kapitału z inwestycji zagranicznych

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie ściągają do Polski ogromne sumy pieniężne. W roku 2018 napływ kapitału netto wyniósł 50,4 mld złotych. Złożyły się na niego przede wszystkim reinwestycje zysków o wartości 37,8 mld zł. Ponadto części napływu w wysokości 11,1 mld zł pochodziła z akcji i innych form udziałów kapitałowych, a w przypadku dłużnych instrumentów finansowych można było mówić o zastrzyku środków na poziomie 1,4 mld zł.

Warto zauważyć, iż zeszłoroczny napływ kapitału nie był najwyższym odnotowanym w przeciągu pięciu ostatnich lat. Największe kwoty wpłynęły na polski rynek trzy lata temu (61,9 mld zł), głównie za sprawą udanych reinwestycji zysków (37,3 mld zł) i imponująco wysokiego kapitału dłużnych instrumentów finansowych (16,8 mld zł). Równie dobry wynik Narodowy Bank Polski odnotował w 2015 roku (57,6 mld zł), choć wówczas zastrzyk kapitału zasiliły środki z akcji i innych form udziałów kapitałowych. 

"

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Niderlandów (31,6 mld PLN), Luksemburga (7,4 mld PLN), Niemiec (6,7 mld PLN) i Malty (6,0 mld PLN). Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów bezpośrednich) dotyczyły Hiszpanii (-7,2 mld PLN) oraz Szwecji (-2,5 mld PLN)

– czytamy w opracowaniu polskiego banku centralnego dotyczącego inwestycji zagranicznych w 2018 roku.

Czy inwestycje zagraniczne się opłacają?

Mimo wysokich zobowiązań względem zagranicznych inwestorów bezpośrednich, polska gospodarka stale odnotowuje dodatnie wyniki finansowe z tytułu tychże umów. Równie budującym faktem jest utrzymująca się tendencja wzrostu ogólnego zysku rocznego z zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W ubiegłym roku kalendarzowym kontakty pozwoliły na wygenerowanie dochodu równego 86,5 mld złotych. W 2016 roku zysk ten wynosił 81,9 mld złotych, a w roku 2014 – 64,1 mld złotych. Tendencja wzrostowa jest więc niezaprzeczalna. 

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego, w ubiegłym roku kalendarzowym najwyższe dochody powstały na skutek kontraktów zawartych z niderlandzkimi inwestorami. Mowa aż o 22,1 mld złotych zysku.  Na drugim miejscu znalazły się zyski płynące z Niemiec (16,8 mld PLN), a na trzecim – dochody z tytułu inwestycji Francuzów (6,9 mld złotych).

Pod względem branży największe dochody wśród inwestorów posiadający udziały w krajowych podmiotach bezpośredniego inwestowania osiągnęły podmioty sektora przetwórstwa przemysłowego. Mowa aż o 33,4 mld złotych dochodu. Dobre wyniki dla Polski wypracowały również podmioty trudzące się handlem hurtowym i detalicznym oraz naprawią pojazdów samochodowych i motocykli. W tym wypadku zysk branży równał się 17 mld złotych.


Źródła:
https://www.nbp.pl/publikacje/zib/zib_2018_n.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ING Bank Śląski „doceniony przez klientów”
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
22 grudnia 2019

ING Bank Śląski „doceniony przez klientów”

Mieszkanie Plus z nadzorem premiera
Wpisy
author
Dominika Sobieraj
25 stycznia 2018

Mieszkanie Plus z nadzorem premiera

Zrób Test Osobowości Finansowej
Wpisy
author
Aneta Jankowska
29 maja 2017

Zrób Test Osobowości Finansowej

Rząd pomoże rolnikom
Wpisy
author
Patryk Byczek
01 sierpnia 2018

Rząd pomoże rolnikom

Komornik Sądowy Daniel Woźny
Wpisy
autor wpisu
m_szydlowski
15 maja 2015

Komornik Sądowy Daniel Woźny

Santander Consumer Bank Śrem
Oddziały
author
Dorota Cholewicka
25 czerwca 2021

Santander Consumer Bank Śrem

Porównaj