Stypendium dla pracownika – najważniejsze informacje

Stypendium dla pracownika – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
09 września 2019

Stypendium wypłacane na rzecz pracownika w celu sfinansowania jego szkoleń zawodowych może być dobrym sposobem na podniesienie kwalifikacji zatrudnionej kadry. Gros przedsiębiorców zastanawia się jednak, czy koszty związane z wypłatą stypendium można uznać za koszty uzyskania przychodu. Na na to i na wiele innych pytań odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Spis treści

1. Stypendium dla pracownika – co to jest?
2. Na czym polega stypendium dla pracownika?
3. Czy stypendium pracownicze można wrzucić w koszty?
4. Czy stypendium uwzględniamy w PIT-cie?
5. Stypendium prywatne a stypendium z PUP.
6. Podsumowanie.

Stypendium dla pracownika – co to jest?

Każdemu przedsiębiorcy, który dąży do jak największego rozwoju firmy i jak najlepszych wyników rynkowych, powinno zależeć na tym, aby pracownicy, jakich zatrudnia, mieli najwyższe możliwe kwalifikacje. Oczywiście cel ten nie jest łatwy do osiągnięcia – zwłaszcza obecnie, w dobie coraz widoczniejszego braku pracowników na rynku. Czerwcowe dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazywały rekordowo niską stopę zatrudnienia – 5,3%. Z kolei bezrobocie rejestrowane odnotowane przez urzędy pracy w podobnym okresie wynosiło 3,2%. 

Znaleźć nowego, wysoce wykwalifikowanego pracownika nie jest dziś łatwo. Korzystniejszym rozwiązaniem może okazać się zainwestowanie w obecne kadry firmy. Co przez to rozumieć? Przedsiębiorca, któremu zależy na tym, by jego pracownicy wykazywali znajomość najnowszych trendów rynkowych, ma możliwość sfinansowania wybranych przez siebie szkoleń czy kursów. W tym celu może on wypłacić stosowne wynagrodzenie – jednorazowe, na pokrycie kosztu danego kursu, lub cykliczne, na utrzymanie pracownika podczas odbywania bezpłatnych praktyk. 

Wynagrodzenie to w praktyce określane jest mianem stypendium. Ufundowanie tego typu prezentu pracownikowi bądź uczniowi, który zaraz po ukończeniu edukacji zatrudniony zostanie w danej firmie, ma jeden podstawowy cel – podniesienie kwalifikacji kadr pracowniczych, a tym samym zwiększenie konkurencyjność firmy na rynku. Oczywiście finansowanie stypendium dla pracownika z własnej kieszeni często bywa sporym wydatkiem. Warto jednak przekalkulować długofalowy zysk z tego typu inwestycji – w takiej perspektywie inwestycja może się opłacać.


Sprawdź, jak uzyskać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy: https://www.zadluzenia.com/ekwiwalent-za-urlop/

Na czym polega stypendium dla pracownika?

Stypendium w znaczeniu prawnym to nic innego, jak jednostronne świadczenie pieniężne wypłacane w związku z osiągnięciem przez stypendystę wysokiego (zadowalającego) wyniku w danej dziedzinie (nauki, sztuki, branży itp.) albo w celu umożliwienia temuż stypendyście kontynuowania nauki, prowadzenia badań lub prac w danej dziedzinie. W tym drugim kontekście zwykle mowa jest o stypendium dla pracownika. Bo o ile za wysokie wyniki otrzymuje on premię, o tyle w celu dalszego podnoszenia kwalifikacji może on otrzymać stypendium pracownicze. 

Stypendium dla pracownika może być definiowane różnorako. Zawsze jednak jego istotą jest wypłacenie na rzecz stypendysty świadczenia pieniężnego – po to, by podnieść kwalifikacje zawodowe własnych kadr pracowniczych. Poprzez stypendium pracownicze należy rozumieć przykładowo świadczenia wypłacane wybitnym uczniom lub studentom, którzy zobowiązali się do tego, iż w przyszłości zostaną pracownikami danej firmy. Stypendium może być tez wypłacone na rzecz obecnie zatrudnionych pracowników firmy. W jakich przypadkach może tak się stać?

Pracodawca może ufundować pracownikowi stypendium, by sfinansować kurs, odpłatne szkolenie czy studia podyplomowe. Stypendium może także być wypłacone na utrzymanie pracownika – wtedy, gdy udaje się on na bezpłatne praktyki zawodowe do prestiżowej firmy czy przedsiębiorstwa o wysokiej renomie na rynku. Zwykle stypendium – niezależnie od ostatecznego celu finansowania – przybiera formę płatności cyklicznej, czyli ratalnej. Dzięki temu owa pomoc zgadza się ze słownikową definicją stypendium – „stałej pomocy wypłacanej przez określony czas”. 

Czy stypendium pracownicze można wrzucić w koszty?

Zgodnie z oficjalną definicją prawną umieszczoną w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tak zwana ustawa o PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (z kilkoma prawnie uwzględnionymi wyjątkami). W ustawie nie ma jednoznacznie wskazanego, czy stypendium dla pracowników można uznać za tego typu koszt. Niemniej jednak orzecznictwo coraz częściej daje spójną odpowiedź na tę zagwozdkę.

Nie sposób się nie zgodzić, iż wydatek, jakim jest stypendium dla pracowników, przyczynia się do osiągnięcia przez daną firmę przychodów lub chociaż do zachowania czy zabezpieczenia źródła przychodów. W końcu stypendium dla pracownika wypłacane jest w celu podniesienia jego kwalifikacji. To z kolei powinno się bezpośrednio przełożyć na konkurencyjność firmy, a co za tym idzie – na jej dochodowość. Tym samym zbliżamy się do ostatecznego wniosku: sfinansowanie stypendium pracowniczego powinno być uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów. 

Warto podkreślić, iż w najnowszych interpretacjach organy podatkowe, takie jak Krajowa Informacja Skarbowa, wskazują pozytywne odpowiedzi w kwestii wliczania stypendiów dla pracowników w koszty uzyskania przychodów firm. Jeśli jednak dany przedsiębiorca chce mieć pewność co do prawidłowości swych rozliczeń ze skarbówką, może wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do organów podatkowych. 

Czy stypendium uwzględniamy w PIT-cie?

Na podstawie wyżej przywoływanej ustawy o PIT, czyli Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, stypendium dla pracownika, jakie opłacone zostało  przez pracodawcę, co do zasady podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT. Jak czytamy w akcie prawnym:

§

PODSTAWA PRAWNA

Wolne od podatku dochodowego są:
[…]
wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego.


art. 21., ust. 1., pkt. 90. ustawy o PIT (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.)

Z wyżej przytoczonej podstawy prawnej wynika, iż stypendium otrzymane od pracodawcy na cel dokształcenia nie stanowi przychodu pracownika. Z tego względu nie należy go uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym. Warto jednak w tym miejscu uściślić, iż zgodnie z treścią Kodeksu pracy za „podnoszenie kwalifikacji zawodowych” uważa się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika – z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Stypendium prywatne a stypendium z PUP

Jak wykazaliśmy w poprzednich akapitach artykułu, przedsiębiorca ma możliwość samodzielnego ufundowania swemu pracownikowi  stypendium na cele zawodowe i edukacyjne. Co więcej, pracodawca może ów wydatek wliczyć w koszty uzyskania przychodów. Coraz częściej jednak przedsiębiorcy rezygnują z opłacania zewnętrznych kursów – zamiast tego sami szkolą pracowników i występują do urzędu pracy o dofinansowanie na ten cel. 

Poza sfinansowaniem wewnętrznych szkoleń pracodawca może wystąpić do urzędu pracy między innymi o spieniężenie kursów czy studiów podyplomowych, na które uczęszcza pracownik. Ważne jednak, aby wszystkie te cele zgodne były z priorytetami określonymi przez ministerstwo pracy. 

Resort pracy zezwala na finansowanie kształcenia pracowników, jeśli dotyczy ono takich sektorów gospodarki, jak przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, a także opieka zdrowotna i pomoc społeczna. Poza tym finansowanie kształcenia dozwolone jest w przypadku tak zwanych zawodów deficytowych. Chodzi o branże, w których występują niedobory wykwalifikowanych pracowników. 

Ostatni priorytet, jakim kieruje się urząd pracy przy wydawaniu decyzji w sprawie dofinansowań do stypendiów pracowniczych, jest kształcenie dla osób, które pracowały w szczególnych warunkach lub wykonywały pracę o szczególnym charakterze (o ile nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej). 

Podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

NOTUS Finanse – oddział w Żurominie
Wpisy
author
Patryk Byczek
07 października 2018

NOTUS Finanse – oddział w Żurominie

PKO BP w Tychach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
29 sierpnia 2019

PKO BP w Tychach

Chwilówki Łańcut
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2022

Chwilówki Łańcut

Bank Millennium promuje różnorodność
Aktualności
author
Patryk Byczek
18 czerwca 2018

Bank Millennium promuje różnorodność

BNP Paribas oddziały w Tarnobrzegu
Oddziały
author
Patryk Byczek
24 kwietnia 2019

BNP Paribas oddziały w Tarnobrzegu

Spotkanie z Bator i Cielecką w BGŻ BNP Paribas
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
30 marca 2019

Spotkanie z Bator i Cielecką w BGŻ BNP Paribas

Porównaj