Urząd Komunikacji Elektronicznej – najważniejsze informacje

Urząd Komunikacji Elektronicznej – najważniejsze informacje

author
Halszka Gronek
04 lutego 2019

Nad całym polskim rynkiem przedsiębiorstw komunikacyjnych i pocztowych czuwa jedna instytucja – Urząd Komunikacji Elektronicznej. Sprawdziliśmy, kto stoi na czele tego organu, jakie pełni zadania i w jaki sposób uzyskać pomoc od państwa.

Spis treści

1. Urząd Komunikacji Elektronicznej – co to jest?
2. Podstawa prawna.
3. Czym się zajmuje UKE?
4. Struktura organizacyjna.
5. Jak można otrzymać pomoc?
6. Kontakt.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej – co to jest?

Polski Urząd Komunikacji Elektronicznej to specjalny organ administracji rządowej, jaki zajmuje się regulowaniem zasad funkcjonowania krajowego rynku usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Urząd ten działa w naszym kraju nieprzerwanie od 2006 roku, a na jego czele stoi Prezes UKE.

Powstały na mocy osobnej ustawy urząd zastąpił wcześniej działające instytucje regulacyjne (kolejno: Urząd Regulacji Telekomunikacyjnej i Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty). Pierwszą prezeską UKE została ówczesna minister komunikacji Anna Streżyńska. Obecnie urząd ten pełni Marcin Cichy związany z Ministerstwem Cyfryzacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie jest jedyne stołecznym bunkrem. Instytucja uruchomiła 16 odrębnych delegatur terenowych (wojewódzkich), w których otworzono równolegle Wydziały Kontroli i Spraw Konsumenckich. Nadzór nad pracą całego organu pełni szef resoru cyfryzacji. Co więcej, opinie w sprawie działania UKE wystawia także Komisja Europejska. 

Podstawa prawna

Aktem prawnym, jaki powołał do życie Urząd Komunikacji Elektronicznej, jest ustawa o przekształceniach i zmianach w sprawie kompetencji organów państwowych. Dokument ten wszedł w życie wraz z dniem 14 stycznia 2006 roku. Jego znowelizowana treść odnaleźć można w Dzienniku Ustaw nr 267 na rok 2005, pod pozycją 2258.

Podstawowe kwestie związane z utworzeniem i działaniem UKE zostały opisane następująco:

§

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Art. 1
Ustawa określa zasady przeniesienia zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji oraz reguluje zasady, zakres i tryb przekształceń w administracji łączności.

Art. 3
Tworzy się centralny organ administracji rządowej – Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Art. 4

Do zakresu działania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przechodzą dotychczasowe zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Czym się zajmuje UKE?

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest przede wszystkim organem regulacyjnym w dziedzinie rynku usług komunikacyjnych i pocztowych. Do głównych zadań UKE należy więc pełnienie nadzoru nad wskazanym przez ustawodawcę sektorem życia instytucjonalnego i publicznego. 

Sztandarowe zadania zlecone Urzędowi Komunikacji Elektronicznej to:

  • prowadzenie rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych zakresie dostarczania dostępu warunkowego, elektronicznych przewodników po reklamach i multipleksowania sygnałów cyfrowych,
  • gospodarowanie zasobami numeracji telefonicznej,
  • analizowanie rynków właściwych sektora komunikacyjnego,
  • nakładanie, utrzymywanie, zmienianie oraz znoszenie obowiązków regulacyjnych w stosunku do przedsiębiorców komunikacyjnych w zakresie ich pracy,
  • rezerwowanie częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania radiofonicznych lub telewizyjnych programów,
  • przeprowadzanie konkurów na rezerwację częstotliwości na cele prowadzenia programów cyfrowych przez przedsiębiorstwa radiofoniczne i telewizyjne,
  • kontrolowanie spełniania wymogów z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej.

Na czele Urzędu Komunikacji Elektronicznej stoi Prezes UKE. Jak czytamy na oficjalnej stronie Instytucji, misją Prezesa jestel.:

"

zapewnianie obywatelom dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych i pocztowych na rozwijającym się rynku oraz w dynamicznym otoczeniu międzynarodowym.

Struktura organizacyjna

Urząd Komunikacji Elektronicznej, pragnąć być jak najbliżej spraw obywateli, uruchomił w każdym z szesnastu polskich województw po jednej delegaturze terenowej. W każdym z lokalnym oddziałów otworzono zarówno Wydział Kontroli, jak i Wydział Spraw Konsumenckich. 

Naczelną komórką organizacyjną Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest Gabinet Prezesa UKE. Stanowisko to od 2016 roku piastuje Marcin Cichy. Jego poprzedniczkami były: Anna Streżyńska (pierwsza prezeska UKE) i Magdalena Gaj (sprawująca urząd od 2012 do 2016 roku).

Oprócz Gabinetu prezesa struktura organizacyjna Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyróżnia cztery odrębne biura (Dyrektora Generalnej, Finansów i Budżetu, Administracji i Kadr, Informatyki). Co więcej, w Urzędzie działa jedenaście odrębnych departamentów. Są to między innymi: Departament Telekomunikacyjnego Rynku Detalicznego, Departament Spraw Obronnych czy Departament Współpracy z Zagranicą.

 

Jak można otrzymać pomoc?

Wszyscy, którzy chcą złożyć skargę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej lub którzy potrzebują pomocy ze strony organu państwowego, mają możliwość złożenia w biurze Formularzu dla Konsumentów. Skorzystać można z trzech plików: 

  • wniosku o interwencję Prezesa UKE,
  • wniosku o pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego dotyczącego usług telekomunikacyjnych i usług pocztowym,
  • formularza zapytania do UKE w zakresie świadczenia przez przedsiębiorców usług telekomunikacyjnych.

Istnieje też możliwość bezpośredniego porozumienia się z Prezesem UKE, jednym z dwóch Zastępców Prezesa lub Dyrektorem Generalnym Urzędu. Odpowiednie dane telefoniczne znaleźć można na oficjalnej stronie Urzędu: https://www.uke.gov.pl.

 

Kontakt

Dane Siedziby

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15-16:15.

Tel.: +48 22 33 04 000
Fax: +48 22 53 49 162

NIP: 527 23 67 496
REGON: 017510794

Formularz kontaktowy: https://www.uke.gov.pl/formularz-kontaktowy/ Dane Delegatur Wojewódzkich

Województwo dolnośląskie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15-17
50-044 Wrocław

Tel.: +48 71 34 88 650
Fax: +48 71 34 88


Województwo kujawsko-pomorskie

ul. Wojska Polskiego 23
85-825 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 37 07 260
Fax: +48 52 37 07 261


Województwo lubelskie

ul. Tomasza Zana 38 C
Województwo 20-601 Lublin

tel.: +48 81 74 34 043
Fax: +48 81 74 34 047


Województwo łódzkie

ul. Nawrot 85
90-039 Łódź

Tel.: +48 42 63 39 454
Fax: +48 42 63 68 039


Województwo małopolskie 

ul. Świętokrzyska 12
30-015 Kraków

Tel.: +48 12 63 40 084
Fax: +48 12 63 26 697


Województwo mazowieckie

ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

Tel.: +48 22 330 42 00
Fax: +48 22 330 42 01


Województwo opolskie 

ul. Łokietka 2
45-563 Opole

Tel.: +48 77 45 26 210
Fax: +48 77 45 39 968


Województwo podkarpackie

ul. Grunwaldzka 17
35-068 Rzeszów

Tel.: +48 17 85 21 799
Fax: +48 17 85 23 388


Województwo podlaskie

ul. Warszawska 1a
15-062 Białystok

Tel.: +48 85 74 35 745
Fax: +48 85 74 35 053


Województwo pomorskie

ul. Kielecka 103
81-650 Gdynia

Tel.: +48 58 62 19 418
Fax: +48 58 66 92 391


Województwo śląskie

ul. Walerego Wróblewskiego 75
41-106 Siemianowice Śląskie

Tel.: +48 32 22 07 575
Fax: + 48 32 220 76 05


Województwo świętokrzyskie

ul. Urzędnicza 13
25-729 Kielce

Tel.: +48 41 34 61 400
Fax: +48 41 34 61 200


Województwo warmińsko-mazurskie 

ul. Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn

Tel.: +48 89 53 33 522
Fax: +48 89 53 42 456


Województwo wielkopolskie

ul. Kasprzaka 54
60-245 Poznań

Tel.: +48 61 65 98 610
Fax: +48 61 84 83 469


Województwo zachodniopomorskie

Al. Wyzwolenia 70
71-506 Szczecin

Tel.: +48 91 42 26 202
Fax: +48 91 42 26 865Źródła:

https://www.uke.gov.pl
https://bip.uke.gov.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urząd_Komunikacji_Elektronicznej
https://archiwum.uke.gov.pl/kontakt/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Okradziony i oszukany Piotr
Okradziony i oszukany Piotr
2019-05-28 00:00:52

Urząd Komunikacji Elektronicznej to banda złodziei i oszustów. Napadli na moją firmę i okradli mnie a na końcu wyśmiali. Stosują szereg sztuczek jak zwykły złodziej. Pasożytniczy urząd który tak właściwie nic nie kontroluje bo na rynku elektronicznym i pocztowym jest totalna samowolka. Zmusili mnie do wydawania tajnych informacji mojej firmy przez jakiś ich formularz, wysłali mi zły login i hasło po czym wyłudzili karę pieniężną za 5 lat wstecz. Tymi złodziejami powinien zająć się NIK albo inny organ powinien zrobić z tymi pasożytami porządek.

Podobne artykuły

Rachuneo – kontakt, infolinia
Bez kategorii
author
Dominika Sobieraj
15 lutego 2021

Rachuneo – kontakt, infolinia

Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2019?
Poradnik
author
Dominika Sobieraj
23 grudnia 2018

Jak otrzymać bon zasiedleniowy 2019?

Inspektorat ZUS w Kartuzach
Oddziały
author
Patryk Byczek
10 sierpnia 2019

Inspektorat ZUS w Kartuzach

Zabezpieczenie emerytalne to luksus dla kobiet
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
08 marca 2020

Zabezpieczenie emerytalne to luksus dla kobiet

Allegro Pay – kontakt, infolinia
Ekonomia
author
Aleksandra Gościnna
14 stycznia 2023

Allegro Pay – kontakt, infolinia

Credit Agricole w Bielsku Podlaskim
Oddziały
author
Patryk Byczek
18 lipca 2019

Credit Agricole w Bielsku Podlaskim

Porównaj