Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne

Użytkowanie wieczyste – opłaty roczne

author
Dominika Sobieraj
02 lipca 2018
Użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 1 stycznia 2019 roku zostanie przekształcone we współwłasność - taką decyzję podjęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zmiana ma być korzystna dla nawet 2,5 mln polskich rodzin. Sprawdź wysokość opłat rocznych. 

Według dotychczas obowiązującego prawa opłaty za użytkowanie wieczyste musiałyby być płacone jeszcze przez nawet 70 lat. Nowa propozycja rządu skraca ten czas do 20 lat. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także możliwość skorzystania z bonifikat w przypadku płacenia "z góry" za cały okres. 


Spis treści:
1. Użytkowanie wieczyste – co to? 
2. Zniesienie użytkowania wieczystego a opłata roczna
3. Co to jest opłata roczna?
4. Co to jest opłata przekształceniowa?
5. Jak obliczyć opłatę roczną/przekształceniową?
6. Zaświadczenie o przekształceniu
7. Bonifikata od rocznej opłaty przekształceniowej

1. Użytkowanie wieczyste – co to?

Użytkowanie wieczyste to relikt PRL-u, czyli występujący tylko w Polsce rodzaj prawa własnościowego. Nie jest to jednak ani rzeczywista własność, ani dzierżawa, ani nawet najem, a jednak daje po części podobne uprawnienia. Właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste jest państwo albo jednostka samorządowa, a warunkiem korzystania z danego terenu jest regularne uiszczanie opłaty. 

Takiego rozwiązania nie stosują już żadne kraje europejskie, dlatego też w Polsce od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi i jednorodzinnymi będzie przekształcone we współwłasność. Po zapłaceniu odpowiedniej kwoty opłat rocznych osoby zamieszkujące dany obszar staną się prawnymi właścicielami gruntów.

Są jednak w Polsce grunty, na których znajdują się zarówno budynki mieszkalne, jak i komercyjne – projekt ustawy przewiduje, że w takich sytuacjach cały grunt zostanie przekształcony we własność. Wystarczy, że w budynku wielolokalowym co najmniej połowa lokali będzie lokalami mieszkalnymi.


 

2. Zniesienie użytkowania wieczystego a opłata roczna

Projekt ustawy likwidującej użytkowanie wieczyste został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Na początku wdrażania nowej ustawy we własność przekształcone będzie użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi. 


Nowe prawo ma umożliwić uzyskanie prawa własności każdemu obywatelowi. Dotychczas na przykład w przypadku chęci przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w blokach wielorodzinnych wymagana była zgoda wszystkich lokatorów – wystarczyło, że jedna osoba była temu przeciwna i wszyscy musieli co roku ponosić wysokie koszty opłat rocznych. Niezadowolenie sąsiadów generowało także wiele niepotrzebnych procesów sądowych. Żadne postępowanie sądowe nie gwarantowało jednak, że do przekształcenia faktycznie dojdzie. 

Według nowych przepisów każdy będzie mógł decydować sam za siebie – zamiast obecnych (zaplanowanych na kilkadziesiąt lat) opłat rocznych przyszli właściciele terenów będą opłacać tzw. roczne opłaty przekształceniowe. Okres spłaty będzie wynosił 20 lat, ale rząd ma zamiar umożliwić także szybszą spłatę. 

Nowe rozwiązanie ma objąć ponad 2,5 mln polskich rodzin, ponieważ tylu jest obecnie użytkowników wieczystych na gruntach publicznych (należących do Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego). 


 

3. Co to jest opłata roczna? 

Dotychczas w ramach użytkowania wieczystego obowiązywała opłata roczna, czyli regularna coroczna wpłata, której nie byłoby przy posiadaniu lokalu lub gruntu na własność. Umowę użytkowania wieczystego można zawrzeć ze Skarbem Państwa lub samorządem terytorialnym na maksymalnie 99 lat (ale nie mniej, niż 40). W przypadku wyrażania chęci przedłużenia umowy użytkowania wieczystego, należało 5 lat przed końcem umowy wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Opłata roczna obowiązywała przez cały czas trwania umowy.

Najważniejszą zatem różnicą pomiędzy użytkowaniem wieczystym a nabyciem prawa własności jest fakt, że w pierwszym przypadku należy "wiecznie" uiszczać roczną opłatę, a w drugim – jedynie do momentu stania się pełnoprawnym właścicielem.


 

4. Co to jest opłata przekształceniowa? 

Opłata przekształceniowa to nowa opłata, która będzie obowiązywała zamiast opłaty rocznej od 1 stycznia 2019 roku. Będzie ona co prawda tej samej wysokości, co opłata roczna, ale jej główne założenie ulegnie zmianie – nie będzie opłacana bez końca, a jedynie przez 20 lat od dnia przekształcenia. Po spłaceniu wszystkich 20 opłat, użytkownik gruntu lub lokalu nabędzie do niego pełne prawo własności. 

Opłata przekształceniowa będzie musiała być wniesiona do 31 marca każdego roku. Rząd chce również umożliwić rozłożenie kwoty na raty płatne w ciągu danego roku. Opłata przekształceniowa będzie podlegała waloryzacji – będzie można jej dokonać albo z urzędu albo na wniosek spłacającego (z zastrzeżeniem – nie częściej niż raz na 3 lata).


 

5. Jak obliczyć opłatę roczną/przekształceniową? 

Wysokość stawki za opłatę roczną w ramach użytkowania wieczystego reguluje jeden z paragrafów artykułu 72. Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Art. 72. Stawka procentowa opłat
3. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana, i wynosi:
1) za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,3 % ceny;
2) za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych – 0,3 % ceny;
3) za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową – 0,3 % ceny;
3a) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne – 1 % ceny;
4) za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową – 1 % ceny;
4a) za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną – 2 % ceny;
5) za pozostałe nieruchomości gruntowe – 3 % ceny.
źródło: Dz.U.2018.0.121 t.j. – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 

Opłata przekształceniowa ma być równa opłacie rocznej, jaka będzie obowiązywała w dniu przekształcenia. 


 

6. Zaświadczenie o przekształceniu

Zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności będą wydawały organy reprezentujące Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Terminy wydania zaświadczenia o przekształceniu w prawo własności:
4 miesiące – na wniosek nowego właściciela gruntów,
12 miesięcy – na wniosek wydawany z urzędu.

7. Bonifikata od rocznej opłaty przekształceniowej

Komu będzie przysługiwała bonifikata?
– osobom fizycznym, które będą właścicielami domów jednorodzinnych,
– osobom fizycznym, które będą właścicielami mieszkań w budynkach wielolokalowych,
– spółdzielniom mieszkaniowym.

W jakich okolicznościach będzie można skorzystać z bonifikaty?
– tylko w przypadku wpłacenia wszystkich rat jednocześnie,
– jedynie w przypadku, jeżeli budynek będzie stał na gruncie należącym do Skarbu Państwa. 

Wysokość bonifikaty:
– w przypadku skorzystania w pierwszym roku: 60%,
– w przypadku skorzystania w drugim roku: 50%,
– w przypadku skorzystania w trzecim roku: 40%,
– w przypadku skorzystania w czwartym roku: 30%,
– w przypadku skorzystania w piątym roku: 20%,
– w przypadku skorzystania w szóstym roku: 10%.
Po siódmym roku spłacania opłat rocznych nie będzie już możliwe uzyskanie obniżki na spłatę rat.


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wszystkie komentarze

Aleksandra
Aleksandra
2019-01-31 11:38:53

Witam. A ja nadal nie rozumiem i szukam po wszystkich stronach bez skutku... Czy opłatę (już teraz przekształceniową) za użytkowanie wieczyste do 31 mara wpłacić na ten sam rachunek, którego dotychczas używaliśmy? Czy dostaniemy do 31 marca pismo z nowymi informacjami? Nie mam pojęcia co robić. Płacić? Nie płacić? Czekać? Gdzie mogę chociażby zadzwonić po informacje? Nie ma nigdzie takich szczegółów. Bardzo proszę, aby ktoś mi pomógł.

2019-01-30 22:01:17

A jak wysoki będzie podatek od własności gruntu ?

milenaXXX
milenaXXX
2018-07-09 12:21:33

bardzo obszernie wytłumaczone, dziekuje za pomoc!!

Podobne artykuły

Aplikacja T-Mobile Usługi Bankowe
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
18 lipca 2014

Aplikacja T-Mobile Usługi Bankowe

Zapotrzebowanie na specjalistów IT aż do 2030 roku
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
30 listopada 2018

Zapotrzebowanie na specjalistów IT aż do 2030 roku

KRUK kupuje długi hipoteczne
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
02 kwietnia 2014

KRUK kupuje długi hipoteczne

Ranking kredytów konsolidacyjnych sierpień 2021
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
01 sierpnia 2021

Ranking kredytów konsolidacyjnych sierpień 2021

Darmowa pożyczka w KredytOK
Wpisy
autor wpisu
Lukasz_Zubrzycki
07 sierpnia 2017

Darmowa pożyczka w KredytOK

Kredyt gotówkowy Jastrzębie-Zdrój
Kredyty miasta
author
Patryk Byczek
23 grudnia 2021

Kredyt gotówkowy Jastrzębie-Zdrój

Porównaj