Wniosek rolników o obniżenie wieku emerytalnego

Wniosek rolników o obniżenie wieku emerytalnego

author
Alicja Uzarowicz
22 sierpnia 2019

Zdaniem rolników wiek emerytalny powinien ulec obniżeniu. W swoim wniosku o zmianę ustawy określili oni preferowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. Byłoby to odpowiednio 55 i 60 lat. Czy Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych osiągnie swój cel i przekona Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do zmiany przepisów?

Działając w imieniu polskich rolników Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o zmianę ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Przedmiotem zmian miałoby być obniżenie wieku emerytalnego dla rolników. Jakie uzasadnienie przedstawiono we wniosku?

"

Praca w rolnictwie wymaga ciągłej dyspozycji. Zarówno kobiety jak i mężczyźni pracujący w gospodarstwie wykonują swoje obowiązki stale, nie mają urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, czy wychowawczych

– wyjaśniają rolnicy.

Z tego właśnie względu zmiana ma wyznaczyć wiek emerytalny dla kobiet na 55 lat, a dla mężczyzn na 60 lat. Fakt, iż praca rolnika jest ciężka fizycznie nie jest jedynym uzasadnieniem dla obniżenia wieku emerytalnego tej grupy zawodowej. Kolejną ważną kwestię podniósł samorząd rolniczy Warmii i Mazur.

Dopłaty do paliwa rolniczego – kto może otrzymać?

Czy możliwe jest obniżenie wieku emerytalnego rolników?

Wspomniane zrzeszenie rolników zauważyło jeden niekorzystny dla tego sektora gospodarki trend. A mianowicie po podniesieniu wieku, w którym rolnicy mogą udać się na najdłuższe wakacje życia paradoksalnie zmniejsza ilość osób, które wykonują tenże zawód.

Powodem jest fakt, iż skoro właściciele ziemi muszą pracować dłużej, później także gospodarstwa przekazywane są następnym pokoleniom. Te zaś nie są zbyt znane ze swojej cierpliwości, w efekcie rezygnując z uprawy ziemi w ogóle. Zdaniem KRIR jak najbardziej zasadne w zaistniałej sytuacji byłoby ponowne obniżenie wieku emerytalnego rolników.

Warto podkreślić jednocześnie, że podobny wniosek nie jest kierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po raz pierwszy. Pomysł obniżenia wieku do poziomu 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn został już raz przedstawiony resortowi rolnictwa. Jaki argument został wówczas przedstawiony?

Pracownicy rolni podkreślili w swoim postulacie, jakoby obecne brzmienie przepisów prawa emerytalnego miało sprawiać, że rolnicy pozostają aktywni w swoim gospodarstwie „do samej śmierci”. Czy tym razem uda się przekonać Ministerstwo do zmiany stanowiska oraz ustawy?

Zmiany w ustawie o ustroju rolnym – łatwiejsza sprzedaż gruntów

Poprzedni wniosek

Do złożenia wniosku poprzednim razem doszło w październiku 2017 roku. W tamtym przypadku do resortu rolnictwa trafił obywatelski projekt ustawy. Co więcej, wówczas rozpoczęła się nawet procedura zbierania podpisów o inicjatywę ustawodawczą. Warto przypomnieć, że obywatele mają ją po uzyskaniu przynajmniej 100 tys. podpisów.

Jednocześnie ten pierwszy wniosek był swoistym sprzeciwem wobec przepisów podnoszących wiek emerytalny, które weszły w życie 1 października 2017 roku. Jednocześnie partia rządząca postanowiła uregulować wiek emerytalny na poziomie sprzed reformy w 2012 r.

Wspomniana reforma miała sprawić stopniowe podniesienie wieku przejścia na emeryturę do 67 lat, bez względu na płeć pracownika. Niestety inicjatywa nie doszła do skutku, pozostaje więc czekać na rozwiązanie obecnie trwającej sprawy pomiędzy Zarządem KRIR oraz resortem rolnictwa.

Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych – pomoc dla rolników

Źródła:
http://www.krir.pl/2014-01-03-03-24-03/pozostale/6502-rolnicy-oczekuja-obnizenia-wieku-merytalnego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Wzrost płacy minimalnej będzie korzystny dla gospodarki?
Bez kategorii
author
Alicja Uzarowicz
13 września 2019

Wzrost płacy minimalnej będzie korzystny dla gospodarki?

Sposoby polskiego rynku na walkę z cyberoszustwamiwyłudz
Bez kategorii
author
Halszka Gronek
06 grudnia 2019

Sposoby polskiego rynku na walkę z cyberoszustwamiwyłudz

Santander Bank Polska w Zgierzu
Oddziały
author
Patryk Byczek
02 czerwca 2019

Santander Bank Polska w Zgierzu

PKO BP w Wąbrzeźnie
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
23 lipca 2019

PKO BP w Wąbrzeźnie

PKO BP będzie sprzedawać ubezpieczenia komunikacyjne
Aktualności
author
Patryk Byczek
12 września 2018

PKO BP będzie sprzedawać ubezpieczenia komunikacyjne

Fuzja FM Banku oraz PBP
Wpisy
autor wpisu
Maciej_Stanko
21 marca 2013

Fuzja FM Banku oraz PBP

Porównaj