Żadnych dodatkowych dokumentów do 500 plus

Żadnych dodatkowych dokumentów do 500 plus

author
19 sierpnia 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło przypomnieć Polakom, że składanie wniosku o przyznanie dopłat w ramach programu Rodzina 500 plus nie wymaga od wnioskodawcy przedstawiania żadnych dodatkowych dokumentów. Przypomnienie ma związek z wdrożeniem kolejnej, rozszerzonej wersji programu wraz z początkiem lipca.

Do wniosku o przyznanie dopłat w ramach programu Rodzina 500 plus nie ma konieczności dołączania żadnych dodatkowych dokumentów. O tej ważnej formalnej kwestii postanowiło przypomnieć Polakom Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Oznacza to, że rodzice wnioskujący o przyznanie świadczenia wychowawczego nie wiąże się w żadnym przypadku z obowiązkiem przedstawienia orzeczenia o separacji bądź rozwodzie, jak również o miejscu zamieszkania dziecka. Od 1 lipca bieżącego roku bowiem dopłata obejmuje swoim zasięgiem bezwzględnie każde dziecko do 18. roku życia.

Oznacza to, że nie mają znaczenia dochody gospodarstwa domowego ani sytuacja rodzinna wnioskodawców o dopłatę. Właśnie z początkiem lipca kolejni rodzice mogli złożyć wnioski elektronicznie, a już od 1 sierpnia dostępna jest także tradycyjna metoda wnioskowania.

Ile kosztuje Program Rodzina 500 Plus?

Żadnych dodatkowych dokumentów

Mogłoby się wydawać, że nowa wersja programu socjalnego, którą rząd rozszerzył na wszystkie dzieci w Polsce będzie generowała urzędnikom więcej pracy. Nic bardziej mylnego – takie rozwiązanie dobrze niweluje zbędną biurokrację. Sam fakt zwiększenia liczebności wniosków nie powoduje zwiększenia ilości pracy.

Urzędnicy dzięki zniesieniu kryterium dochodowego nie muszą już bowiem kontrolować, czy dochody wykazane przez wnioskodawców są prawidłowe. Co więcej, przy składaniu wniosku o dopłatę rodzice nie składają żadnych dodatkowych dokumentów, co także znacznie skraca czas pracy nad wnioskami.

"

To rodzic, prawidłowo wypełniając i podpisując wniosek, deklaruje, że dziecko zamieszkuje z nim i jest na jego utrzymaniu, nie pozostaje pod opieką naprzemienną i spełnia pozostałe kryteria, np. wieku. Robi to pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

– podkreśliła Bożena Borys-Szopa, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo ostrzega przed oszustwami na 500 plus

Brak podstawy prawnej uzasadniającej dodatkowe dokumenty

Zmniejszenie biurokracji nie jest jednak jedynym powodem, dla którego podczas wnioskowania o świadczenie wychowawcze nie wymaga się żadnych dokumentów poza wnioskiem. Szefowa resortu odpowiedzialnego za realizację programu wskazała jeszcze jeden bardzo ważny powód takiego stanu rzeczy.

A mianowicie w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która normuje program Rodzina 500 plus,  nie ma żadnego upoważnienia organów przyjmujących wnioski do pobierania jakichkolwiek innych zaświadczeń poza samym wnioskiem. Ma to znaczenie w przypadku rodzica o każdym stanie cywilnym.

"

Tym bardziej że stan cywilny weryfikowany jest samodzielnie przez organ właściwy lub wojewodę poprzez usługę PESEL

– dodała Ministra Borys-Szopa.

Ministerstwo podkreśla również, że urzędy mogą poprosić o wspomniane dokumenty tylko w przypadku zaistnienia jakiejś niejasności. Są to jednak sprawy indywidualne, a nie reguła. Co więcej, nawet w przypadku posiadania kilku pociech, wniosek zgodnie z nowym programem składa się jeden i bez załączników.

500 tys. wniosków o 500+ i 300+ złożonych w Pekao S.A.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

ZUS I oddział w Warszawie
Oddziały
author
23 sierpnia 2019

ZUS I oddział w Warszawie

PKO BP w Gilowicach
Oddziały
author
21 sierpnia 2019

PKO BP w Gilowicach

Faktura VAT a faktura pro forma
Bez kategorii
author
27 lutego 2019

Faktura VAT a faktura pro forma

PKO BP w Opalenicy
Oddziały
author
05 października 2019

PKO BP w Opalenicy

Santander Bank Polska zapowiedział zwolnienia
Bez kategorii
author
02 listopada 2020

Santander Bank Polska zapowiedział zwolnienia

Pożyczki bez BIK Oława
Pożyczki miasta
author
26 czerwca 2022

Pożyczki bez BIK Oława