Rada Ministrów przyjęła już i przekazała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Planowane zmiany spotkały się jednak ze sprzeciwem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która zrzesza podmioty branży finansowej. Zdaniem tej grupy nowe przepisy mogą zagrażać systemowi finansowemu.

Autor: Alicja Uzarowicz
Dodano: 11.06.2019
Udostępnij:

Projekt nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw zakłada między innymi złagodzenie przepisów odnoszących się do upadłości konsumenckiej. Proces ustawodawczy jest już na etapie przekazania dokumentu do Sejmu po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów.

Z jednej strony liberalizacja tego rodzaju przepisów spowodować może ułatwienie sytuacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Mimo to, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, czyli organizacja zrzeszająca przedstawicieli podmiotów branży finansowej, zgłosiła swój sprzeciw wobec projektu.

Zdaniem przedsiębiorców zrzeszonych w KPF, proponowane zmiany mogą spowodować zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa finansowego. Nowelizacja o takiej treści mogłaby także, zdaniem przedstawicieli KPF, nadwyrężyć pewność obrotu gospodarczego jak i cywilnego. Jakie zmiany wprowadzić może projekt nowelizacji?

Pierwsze prawo

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. Prawo upadłościowe zrewolucjonizowała ówczesne realia dłużników. Umożliwiła ona bowiem tak zwaną upadłość konsumencką. Bardzo wiele osób korzystało z benefitów, jakie przewidywał ten akt prawny. Początkiem jego obowiązywania był ostatni dzień roku 2014.

Ustawa ta była owocem nowelizacji przepisów tej kategorii i aktualnie obserwuje się na rynku coraz większą świadomość odnośnie upadłości konsumenckiej. Czym jest ten rodzaj upadłości? Został on stworzony dla rzetelnych dłużników wyrażających wolę uwolnienia się od długów.

Jest to zatem forma pomocy osobom, które nie doprowadziły do swojej niewypłacalności niedbalstwem czy umyślnymi działaniami. Niektórzy dłużnicy bowiem, chociaż bardzo chcieliby uwolnić się spod jarzma długów, nie są w stanie tego dokonać na przykład ze względu na niesprzyjające okoliczności, które są od nich niezależne.

Trzeci projekt zmian w prawie upadłościowym

Zdaniem mec. Marcina Czugana, prezesa Zarządu KPF, nowelizacja przepisów prawa upadłościowego nie jest potrzebna. Aktualnie pozostająca w mocy regulacja tej kwestii pozwala na odpowiednie zaspokojenie interesu zarówno dłużnika jak i jego wierzycieli. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów jest już trzecim z kolei.

Jakie zmiany w prawie upadłościowym przewiduje nowelizacja? Przedmiotem zmiany będzie przesłanka, na podstawie której sąd może odmówić przyznania osobie fizycznej upadłości konsumenckiej. Choć zmiana w samym brzmieniu przepisu nie wydaje się być znacząca, to niewątpliwie niesie za sobą dosyć poważne konsekwencje.

Nowa wersja przepisów wciąż będzie zatem opierać się o sądowe badanie tak zwanej moralności płatniczej dłużnika. Polega to w szczególności na sprawdzeniu, czy negatywna sytuacja finansowa nie jest przypadkiem wynikiem celowego i umyślnego działania osoby starającej się o przyznanie upadłości konsumenckiej.

Nowe brzmienie przepisów rozszerzy jednak ilość przesłanek, na podstawie których sąd będzie mógł przyznać upadłość konsumencką. Mówiąc prościej, sąd będzie miał szersze prawo do przyznawania upadłości konsumentom.

Stanowisko KPF odnośnie zmian w prawie upadłościowym

"

Projekt ustawy naszym zdaniem przeczy konstytucyjnej zasadzie proporcjonalności oraz ochrony praw nabytych. Co więcej, przewidziana prawem możliwość umorzenia długów – jeżeli jest powszechnie dostępna i daje nadmierną ochronę niewypłacalnym dłużnikom – powoduje osłabienie etyki płacenia zobowiązań, co w sposób oczywisty pogłębia problem nadmiernego zadłużania się społeczeństwa zamiast problem ten rozwiązywać

– wyjaśnia mec. Marcin Czugan z KPF.

Jednocześnie przyznaje, że jak najbardziej zgadza się z ideą ułatwiania życia dłużników. Naczelne znaczenie ma jednak robienie tego w sposób niepogarszający sytuacji wierzycieli. Zdaniem KPF właśnie z taką sytuacją mamy tutaj do czynienia. Propozycja zmian bowiem może zachęcać do zaciągania długów lekkomyślnie.


Źródła:
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r6077432479,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Prawo-upadlosciowe-oraz-niektorych-innych-ustaw.html

Komentarze