Czy nastąpią zmiany w prawie zamówień publicznych?

Czy nastąpią zmiany w prawie zamówień publicznych?

author
Alicja Uzarowicz
25 czerwca 2019

Ideą zamówień publicznych jest delegowanie części działalności organów państwowych odpłatnie na rzecz prywatnych przedsiębiorców. Jak poinformowała Jadwiga Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, projekt zmian w tejże gałęzi prawa został przekazany do rozpatrzenia przez rząd.

Poza reformą ustawy antylichwiarskiej, w planach rządu na najbliższy czas znalazło się miejsce także na stworzenie projektu zmian w Prawie zamówień publicznych (PZP). Projekt zaakceptował już Stały Komitet Rady Ministrów. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministrę Jadwigę Emilewicz, dokument oczekuje aktualnie na opinię rządu.

"

System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawały niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku – już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych

– umotywowała zmiany w prawie Jadwiga Emilewicz, Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Ministra przytoczyła również ważne liczby w swojej wypowiedzi. Wynika z nich, że w latach 2017 i 2018 w ramach systemu zamówień publicznych wydano blisko 10 proc. polskiego PKB, czyli odpowiednio 163,2 mld zł i 202 mld zł. Zdaniem ministry Emilewicz intencją zmian jest zwiększenie efektywności wydatkowania tych środków.

Poza celami typu „wzmocnienie polskich firm”, „wzmacniania innowacyjności gospodarki w Polsce” czy „pomoc w osiąganiu celów gospodarczych i społecznych” jest jeszcze jedna ważna przyczyna zmian z PZP przytoczona przez ministrę Emilewicz.

Nieczytelność prawa zamówień publicznych

Prawo w każdym przypadku powinno być jak najbardziej jasne i zrozumiałe oraz konkretne. Resort przedsiębiorczości przygotował projekt zmian w PZP także z powodu faktu, iż ta gałąź prawa z Polsce nie spełnia obecnie wymogu czytelności. Swój udział w tym procederze miały liczne nowelizacje przepisów.

"

Obecne przepisy skupione są przede wszystkim na procedurze wyboru wykonawcy, zapomina się w nich natomiast o pozostałych etapach zamówienia. Sięgnęliśmy więc po najlepsze praktyki zakupowe w biznesie po to, by przetarg nie był już celem samym w sobie. Przygotowanie projektu nowego PZP poprzedziły konsultacje ogólnej koncepcji zmian

– zauważyła ministra Jadwiga Emilewicz.

Wspomniane przez szefową resortu przedsiębiorczości i technologii zakończyły się pomyślnie. Ministra wyjaśniła, że z aprobatą spotkała się większość proponowanych zmian, sama ich koncepcja jak i fakt poddania ich wcześniejszej konsultacji.

Efektywność zamówień publicznych

Marek Niedużak pełniący funkcję wiceministra w resorcie przedsiębiorczości jako naczelny cel nowelizacji prawa zamówień publicznych wskazał zwiększenie efektywności, jaką osiąga system zamówień publicznych. Naturalnym następstwem tego wzrostu ma być lepsza konkurencyjność i atrakcyjność tegoż rynku.

"

Żeby zrealizować nasz cel, bardzo długo rozmawialiśmy z rynkiem, zarówno na etapie koncepcji nowego prawa, jak i samego procesu legislacyjnego. Dzięki temu wnikliwie zdiagnozowaliśmy jego problemy. Uproszczenie procedur i wyrównanie pozycji stron to założenia, które przyświecały nam przy pracy nad projektem

– wyjaśnił Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Zdaniem wiceministra wprowadzenie zmian zawartych w projekcie może spowodować oszczędności u zamawiającego, czyli organu publicznego rzędu 30 proc. obecnie ponoszonych wydatków.

Jakie problemy ma rozwiązać nowelizacja?

W komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wymieniono najważniejsze bolączki systemu zamówień publicznych, które rozwiązać ma przyjęcie projektu zmian w PZP. Są to na przykład zwiększenie udziału firm z sektora MŚP w tymże systemie, czy wyrównanie pozycji zamawiającego i wykonawcy.

Reforma ma również doprowadzić do zwiększenia zainteresowania zamówieniami publicznymi. Dla przykładu wskazano, że w 2017 r. już ok. 43 proc. postępowań otrzymało tylko jedną ofertę od firm. Zmiany zwalczą również wybór rozwiązania najtańszego kosztem tego droższego, ale najefektywniejszego.

W komunikacie Ministerstwa Przedsiębiorczości zauważono ponadto, że organy administracji publicznej koncentrują się na wymogach prawnych i formalnych zamiast starać się wybrać produkt czy usługę o najlepszej jakości. Zmianie powinno ulec również prawo procesowe i sądowe z zakresu zamówień publicznych.


Źródła:
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/archiwalne/projekt-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-zostal-skierowany-do-uzgodnien-i-konsultacji
https://uzp.bip.gov.pl/projekty-ustaw/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-19-01-2016-r-zostal-skierowany-do-uzgodnien-i-konsultacji.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Podobne artykuły

Profi Credit w Oświęcimiu
Wpisy
autor wpisu
Marta-Bogacka-Nowak
15 listopada 2018

Profi Credit w Oświęcimiu

Listonosze na elektrycznych rowerach i skuterach w terenie
Bez kategorii
author
Aneta Jankowska
25 stycznia 2019

Listonosze na elektrycznych rowerach i skuterach w terenie

PKO BP w Piechowicach
Oddziały
author
Aleksandra Gościnna
20 października 2019

PKO BP w Piechowicach

NOTUS Finanse – oddział w Trzciance
Wpisy
author
Patryk Byczek
29 września 2018

NOTUS Finanse – oddział w Trzciance

Chwilówki Kościerzyna
Chwilówki miasta
author
Aleksandra Gościnna
27 stycznia 2022

Chwilówki Kościerzyna

Oferta specjalna na terminale od ING – „Działam dalej”
Bez kategorii
author
Patryk Byczek
03 czerwca 2020

Oferta specjalna na terminale od ING – „Działam dalej”

Porównaj