Bank
Udostępnij:

Bank – osoba prawna wykonująca w ramach odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą. To instytucja zajmująca się operacjami pieniężnymi. Działalność banku polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów czy wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa jak i wymienionych w statucie banku. Bank jest również instytucją pośredniczącą, która umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, mających nadwyżki kapitałowe przez tych, którzy nie mają odpowiednich oszczędności. Bank jest zaliczany do instytucji zaufania publicznego.