Home Pożyczki Pożyczka
Bank
Udostępnij:

Bank – osoba prawna wykonująca w ramach odpowiednich zezwoleń działalność gospodarczą. To instytucja zajmująca się operacjami pieniężnymi. Działalność banku polega na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów czy wykonywaniu innych czynności określonych przepisami prawa jak i wymienionych w statucie banku. Bank jest również instytucją pośredniczącą, która umożliwia wykorzystanie środków pieniężnych klientów, mających nadwyżki kapitałowe przez tych, którzy nie mają odpowiednich oszczędności. Bank jest zaliczany do instytucji zaufania publicznego.


Porównaj