Home Pożyczki Pożyczka
Dług
Udostępnij:

Dług – obowiązek świadczenia pieniężnego lub rzeczowego, który nie jest spełniony przez dłużnika wobec wierzyciela. Długiem określa się niespełnienie tego obowiązku w czasie, który został określony w dokumencie nakładającym świadczenie. Dokumentem tym może być na przykład:

  • umowa kredytowa, 
  • umowa o pożyczkę, 
  • umowa handlowa,
  • decyzja sądu (kara, alimenty). 

Porównaj