Home Pożyczki Pożyczka
EURIBOR
Udostępnij:

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – ustalona z góry wysokość oprocentowania kredytów na europejskim rynku międzybankowym. Wyznacza ją brukselska Europejska Federacja Bankowa, w której skład wchodzą różne stowarzyszenia bankowe z krajów członkowskich strefy euro. Aktualny EURIBOR publikowany jest w każdym dniu roboczym o godzinie 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Jest to średnia stopa procentowa kredytów udzielanych na rynku europejskim. Wyznacza się ją dla pożyczek na różne okresy czasowe: tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 1 rok.


Porównaj