Home Pożyczki Pożyczka
Bank komercyjny
Udostępnij:

Bank komercyjny – instytucja funkcjonująca na zasadzie wolnego rynku. Działania prowadzone przez tego typu bank są nastawione na zysk ze sprzedaży swoich ofert. Podlega on zasadom konkurencji i dlatego podejmuje działania marketingowe, które mają na celu pozyskanie klientów. Główne zadania banku komercyjnego to:

  • udzielanie kredytów i pożyczek,
  • wykonywanie gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych,
  • gromadzenie środków finansowych.

Operacje dokonywane za pośrednictwem banku komercyjnego obarczone są pewnym ryzykiem finansowym, które spada na kredytobiorcę. 


Porównaj