Home Pożyczki Pożyczka
Komornik sądowy
Udostępnij:

Komornik sądowy – funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się wykonywaniem decyzji wydanych na drodze procesu egzekucyjnego. Komornik wykonuje swoje czynności w sposób, który określa kodeks postępowania cywilnego oraz specjalna ustawa z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Nadzór nad komornikiem sądowym sprawuje odpowiedni sąd rejonowy. Komornik jest w trakcie wykonywania czynności zawodowych niezawisły i podlega wymienionemu wyżej kodeksowi, ustawie, orzeczeniom sądowym oraz prezesowi właściwego mu sądu rejonowego. Komornika sądowego może powołać i odwołać Minister Sprawiedliwości.


Porównaj