Home Pożyczki Pożyczka
Lokata
Udostępnij:

Lokata – jedna z form gromadzenia oszczędności. Polega na umowie między Klientem a bankiem, która polega na tym, że Klient składa w banku środki finansowe na określony czas, w zamian za co bank wypłaca Klientowi odsetki. Ich wysokość określona jest w umowie i zazwyczaj jest zależna od wpłaconej kwoty. Odsetki mogą być wypłacane co miesiąc, co kwartał albo co roku, ale najczęściej dodawane są do lokaty, co prowadzi do kapitalizacji odsetek – w kolejnym okresie liczone są one od tej powiększonej kwoty. Wypłata pieniędzy przed zakończeniem lokaty skutkuje zazwyczaj częściowym lub całościowym potrąceniem naliczonych w czasie trwania lokaty odsetek.


Porównaj