Home Pożyczki Pożyczka
WIBID
Udostępnij:

WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate) – ustalona z góry wysokość oprocentowania lokat na naszym (polskim) rynku międzybankowym. Wyznacza się ją każdego dnia roboczego poprzez uśrednienie oprocentowań, które codziennie o 11:00 podają największe polskie banki uczestniczące WIBID i WIBOR. Jest to kwota, po której banki są w stanie przyjąć pieniądze od innych banków. Proces codziennego ustalania tej stawki nazywamy fixingiem WIBID. Już w ciągu 15 minut od ogłoszenia tej wartości banki są zobowiązane do jej uwzględnienia podczas wzajemnych transakcji udzielanych na różne okresy czasowe: 1 dzień, tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy, 1 rok.


Porównaj